Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Bee Agency (Tên nước ngoài: Bee Agency Joint Stock Company), Mã số thuế: 0314944168, được thành lập ngày 24/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 68 Nguyễn Thời Trung, Phường 06, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Nhật Vỹ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN BIG BEAUTY

Mã số thuế: 0314877401

CÔNG TY CỔ PHẦN BICSUN

Mã số thuế: 0314903651

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBI GROUP

Mã số thuế: 0109517999

CÔNG TY CỔ PHẦN BIAS ANALYTICS

Mã số thuế: 0315194870

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108471163

CÔNG TY CỔ PHẦN BHT THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 0316900416

CÔNG TY CỔ PHẦN BHT INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0108598603

CÔNG TY CỔ PHẦN BH TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0108445484

CÔNG TY CỔ PHẦN BH LAND

Mã số thuế: 0314843032

CÔNG TY CỔ PHẦN BFV SÀI GÒN

Mã số thuế: 0315987446

CÔNG TY CỔ PHẦN BFF AN BÌNH

Mã số thuế: 0109612787

CÔNG TY CỔ PHẦN BFD

Mã số thuế: 0109419649

CÔNG TY CỔ PHẦN BFC QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001236580

CÔNG TY CỔ PHẦN BEYUNI

Mã số thuế: 0316371811

CÔNG TY CỔ PHẦN BEYOND

Mã số thuế: 0108167438

CÔNG TY CỔ PHẦN BETULA - C

Mã số thuế: 0109443793

CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER BOOST

Mã số thuế: 0316385229

CÔNG TY CỔ PHẦN BETECHCO

Mã số thuế: 2400916827

CÔNG TY CỔ PHẦN BETAVET VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109269993

CÔNG TY CỔ PHẦN BETAFARMS

Mã số thuế: 5801462929

CÔNG TY CỔ PHẦN BETA PROPTECH

Mã số thuế: 0109539209

CÔNG TY CỔ PHẦN BETA GOLDEN

Mã số thuế: 0109426332

CÔNG TY CỔ PHẦN BETA EDTECH

Mã số thuế: 0109538205

CÔNG TY CỔ PHẦN BESTSAFE GLOVE

Mã số thuế: 0316683835

CÔNG TY CỔ PHẦN BESTON

Mã số thuế: 0316580798

CÔNG TY CỔ PHẦN BESTLOTT

Mã số thuế: 0109736366

CÔNG TY CỔ PHẦN BESTCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108400927

CÔNG TY CỔ PHẦN BEST SMART

Mã số thuế: 0801336964

CÔNG TY CỔ PHẦN BEST ORGANIC

Mã số thuế: 0314997258

CÔNG TY CỔ PHẦN BEST OIL

Mã số thuế: 0315232188

CÔNG TY CỔ PHẦN BEST FARM NEW

Mã số thuế: 1801705797

CÔNG TY CỔ PHẦN BESA

Mã số thuế: 0109736574

CÔNG TY CỔ PHẦN BEON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109395878

CÔNG TY CỔ PHẦN BENSU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901065309

CÔNG TY CỔ PHẦN BENICE

Mã số thuế: 0109606906

CÔNG TY CỔ PHẦN BEN THANH GROUP

Mã số thuế: 0315200203

CÔNG TY CỔ PHẦN BEHOMES

Mã số thuế: 0109676808

CÔNG TY CỔ PHẦN BEES VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108162493

CÔNG TY CỔ PHẦN BEER STUDIO

Mã số thuế: 0316793299

CÔNG TY CỔ PHẦN BEEONE

Mã số thuế: 0316830462

CÔNG TY CỔ PHẦN BEEKROWD

Mã số thuế: 0315434177

CÔNG TY CỔ PHẦN BEEBOX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108431724

CÔNG TY CỔ PHẦN BEE VENTURE

Mã số thuế: 0109731953

Tìm thông tin Doanh nghiệp