Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục nghề nghiệp8532
2Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp85321
3Dạy nghề85322
4Đào tạo cao đẳng85410
5Đào tạo đại học và sau đại học85420
6Giáo dục thể thao và giải trí85510
7Giáo dục văn hoá nghệ thuật85520
8Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
9Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH The English Valley (Tên nước ngoài: The English Valley Company Limited), Mã số thuế: 0314944016, được thành lập ngày 24/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 284/25/12 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Sơn Tùng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THE KINGMAKER

Mã số thuế: 0314949769

CÔNG TY TNHH THE KIM VINA

Mã số thuế: 2301173232

CÔNG TY TNHH THE K FITNESS & YOGA

Mã số thuế: 0316610347

CÔNG TY TNHH THE K BBQ

Mã số thuế: 3603550954

CÔNG TY TNHH THE JUST GROUP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316763375

CÔNG TY TNHH THE IVY INVESTMENT

Mã số thuế: 0316832847

CÔNG TY TNHH THE INTERNATIONAL MIDWIFE

Mã số thuế: 0316941211

CÔNG TY TNHH THE INTERCONS

Mã số thuế: 5600326891

CÔNG TY TNHH THE INSIDERS

Mã số thuế: 0315202345

CÔNG TY TNHH THE INK MASTER

Mã số thuế: 0901101130

CÔNG TY TNHH THE IMPORTERS

Mã số thuế: 0316443537

CÔNG TY TNHH THE HWASA

Mã số thuế: 0316825504

CÔNG TY TNHH THE HUNTER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108499514

CÔNG TY TNHH THE HUMMINGBIRD

Mã số thuế: 0315412166

CÔNG TY TNHH THE HUBLAND

Mã số thuế: 0315972753

CÔNG TY TNHH THE HORIZON

Mã số thuế: 0315016370

CÔNG TY TNHH THE HIP GUYS MINH MINH

Mã số thuế: 0316897386

CÔNG TY TNHH THE HIDEOUT

Mã số thuế: 0202112612

CÔNG TY TNHH THE HEM

Mã số thuế: 0315889199

CÔNG TY TNHH THE HELP EXPAT SERVICES

Mã số thuế: 4001153983

CÔNG TY TNHH THE HEADLINERS

Mã số thuế: 0315317561

CÔNG TY TNHH THE HC

Mã số thuế: 2902100172

CÔNG TY TNHH THE HC COSMETIC

Mã số thuế: 2901989833

CÔNG TY TNHH THE HANDS GROUP

Mã số thuế: 0314855221

CÔNG TY TNHH THE HAN SAIGON

Mã số thuế: 0316460130

CÔNG TY TNHH THE HAMMOCKS

Mã số thuế: 4201803847

CÔNG TY TNHH THE HAM

Mã số thuế: 0314836726

CÔNG TY TNHH THE GRUMPY DUMPLING

Mã số thuế: 0109580912

CÔNG TY TNHH THE GREENMART VIETNAM

Mã số thuế: 0316598234

CÔNG TY TNHH THE GREEN KINGDOM

Mã số thuế: 0314969412

CÔNG TY TNHH THE GREAT RAIN

Mã số thuế: 0316379433

CÔNG TY TNHH THE GOLDLAND

Mã số thuế: 0316577925

CÔNG TY TNHH THE GOLDEN REEF AQUARIUM

Mã số thuế: 0316951636

CÔNG TY TNHH THE GOLD HOUSE VIETNAM

Mã số thuế: 0316704926

CÔNG TY TNHH THE GLAMOUR

Mã số thuế: 0315210931

CÔNG TY TNHH THE GIN WAKAGAERI

Mã số thuế: 0316866814

CÔNG TY TNHH THE GIN HOUSE

Mã số thuế: 0314835842

CÔNG TY TNHH THE GENTLEMEN

Mã số thuế: 0316286676

CÔNG TY TNHH THE GECKO GROUP

Mã số thuế: 0316752510

CÔNG TY TNHH THE GATES

Mã số thuế: 0108159116

CÔNG TY TNHH THE FRESH LIVING

Mã số thuế: 0314861088

CÔNG TY TNHH THE FLAMINGO

Mã số thuế: 1101927995

CÔNG TY TNHH THE FIVE HẠ LONG

Mã số thuế: 5701949317

CÔNG TY TNHH THE FIRST ONE

Mã số thuế: 0108235920

CÔNG TY TNHH THE FIONA

Mã số thuế: 0316840358

CÔNG TY TNHH THE FILL

Mã số thuế: 0315837419

CÔNG TY TNHH THE F LAB ASIA

Mã số thuế: 0108167621

Tìm thông tin Doanh nghiệp