Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn đồ uống4633
3Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
4Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
5Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
6Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
7Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
8Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
9Dịch vụ ăn uống khác5629
10Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
11Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
12Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
13Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DMC GROUP, Mã số thuế: 0314906363-001, được thành lập ngày 07/06/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 393 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Tùng Dương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DP PHÚ SƠN NAM

Mã số thuế: 0312528363-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DP HÙNG TIẾN

Mã số thuế: 0314929963-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DP BIOHD

Mã số thuế: 0313961643-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DOÃN TỐ

Mã số thuế: 3602496863-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DOÃN HIỆP HƯNG

Mã số thuế: 0303962479-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DON

Mã số thuế: 0314348729-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DONGYANG VINA

Mã số thuế: 0314698515-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DONG SEO VINA

Mã số thuế: 0312262064-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DONG LIN VI NA

Mã số thuế: 0309635929-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DONACOM

Mã số thuế: 3603556748-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DONA E BIKE

Mã số thuế: 3603646871-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DOMINO DECOR

Mã số thuế: 0315805801-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DOMINGO

Mã số thuế: 0312650525-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DOMEN

Mã số thuế: 0313195283-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DOME VN

Mã số thuế: 0312028339-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DOLL EYES

Mã số thuế: 0313871414-010

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DOLCE VITA

Mã số thuế: 0314148977-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DOKO

Mã số thuế: 0312996594-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DOKO

Mã số thuế: 0312996594-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DOI FASHION INSTITUTE

Mã số thuế: 0315210836-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DODO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0307978085-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DOCTOR VINA

Mã số thuế: 0311487308-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DOBLA CHÂU Á

Mã số thuế: 3501555135-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DOANH ĐẠI

Mã số thuế: 0304325433-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DOANH ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 0304605913-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DOANH ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 0304605913-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DOANH THƯƠNG PHÁT

Mã số thuế: 3602807734-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP VIỆT

Mã số thuế: 0314066435-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DO TRA - KHO HÀNG

Mã số thuế: 0304619507-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DNC

Mã số thuế: 0310710306-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DMK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107376904-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DMD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105031816-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp