Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
3Bán buôn thủy sản46322
4Bán buôn rau, quả46323
5Bán buôn cà phê46324
6Bán buôn chè46325
7Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
8Bán buôn thực phẩm khác46329
9Bán buôn đồ uống4633
10Bán buôn đồ uống có cồn46331
11Bán buôn đồ uống không có cồn46332
12Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
13Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
14Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
15Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
16Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
17Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
18Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
19Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
20Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
21Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
22Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
23Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
24Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
25Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
26Dịch vụ ăn uống khác56290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Lan Kwai Fong (Tên nước ngoài: Lan Kwai Fong Company Limited), Mã số thuế: 0314868284, được thành lập ngày 29/01/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 195 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 01, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Ngọc Hiếu

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH LATIPHA

Mã số thuế: 5801393288

CÔNG TY TNHH LATIE

Mã số thuế: 2301143291

CÔNG TY TNHH LATA'S SECRET

Mã số thuế: 0316428909

CÔNG TY TNHH LASURI

Mã số thuế: 0314786151

CÔNG TY TNHH LASTING PAINT

Mã số thuế: 0316553226

CÔNG TY TNHH LASERTEK

Mã số thuế: 0315362532

CÔNG TY TNHH LASER FLEX VINA

Mã số thuế: 2400827422

CÔNG TY TNHH LAS VINA

Mã số thuế: 4601480809

CÔNG TY TNHH LARVACO

Mã số thuế: 0314859314

CÔNG TY TNHH LARTO GROUP

Mã số thuế: 0314811520

CÔNG TY TNHH LARISSA PHARMA

Mã số thuế: 0313661833

CÔNG TY TNHH LAPTOP LEAF

Mã số thuế: 0316705302

CÔNG TY TNHH LAPTOP CHÍNH NGUYỄN

Mã số thuế: 0402065624

CÔNG TY TNHH LAPIS3D VIETNAM

Mã số thuế: 0316886761

CÔNG TY TNHH LAP MEDIA

Mã số thuế: 0316332989

CÔNG TY TNHH LAON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108195996

CÔNG TY TNHH LAON VINA

Mã số thuế: 0109602549

CÔNG TY TNHH LAO BIAO

Mã số thuế: 3702951001

CÔNG TY TNHH LAO BASE BARITE

Mã số thuế: 2901930678

CÔNG TY TNHH LANXESS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316619011

CÔNG TY TNHH LANTERN - OPERA

Mã số thuế: 3702945583

CÔNG TY TNHH LANTEC

Mã số thuế: 0316897756

CÔNG TY TNHH LANSING AUDIO

Mã số thuế: 0315170862

CÔNG TY TNHH LANOCA

Mã số thuế: 0316723975

CÔNG TY TNHH LANMAN

Mã số thuế: 0314853457

CÔNG TY TNHH LANGHEE BEAUTY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108371779

CÔNG TY TNHH LANGA

Mã số thuế: 0316138082

CÔNG TY TNHH LANDSVILLE BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702900409

CÔNG TY TNHH LANDSON GROUP

Mã số thuế: 3801254932

CÔNG TY TNHH LANDS WORK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315972182

CÔNG TY TNHH LANDORA MEDIA

Mã số thuế: 0108113792

CÔNG TY TNHH LANDNEW

Mã số thuế: 0314810703

CÔNG TY TNHH LANDMARK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109308970

CÔNG TY TNHH LANDEXS

Mã số thuế: 0109516025

CÔNG TY TNHH LANDE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109714725

CÔNG TY TNHH LANDCONS

Mã số thuế: 0316802183

CÔNG TY TNHH LAND CITY

Mã số thuế: 0109275732

CÔNG TY TNHH LAND & CLEANING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0700798426

CÔNG TY TNHH LANA - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Mã số thuế: 0313493762-003

CÔNG TY TNHH LAN'S HOUSE

Mã số thuế: 6001606323

CÔNG TY TNHH LAN THỦY

Mã số thuế: 0315958935

CÔNG TY TNHH LAN PHƯƠNG ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402163479

CÔNG TY TNHH LAN NGỌC 6

Mã số thuế: 2902073320

Tìm thông tin Doanh nghiệp