Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Wafer Systems (vietnam) (Tên nước ngoài: Wafer Systems (vietnam) Company Limited), Mã số thuế: 0314857885, được thành lập ngày 24/01/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 2, tòa nhà Hà Phan, số 1119 Trần Hưng Đạo, Phường 05, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Chan Sek Keung Ringo

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH WE LOVE TRAVEL

Mã số thuế: 1702201252

CÔNG TY TNHH WE HOME DESIGN

Mã số thuế: 0314906620

CÔNG TY TNHH WE GO VINA

Mã số thuế: 0316623868

CÔNG TY TNHH WE DECO

Mã số thuế: 0314901333

CÔNG TY TNHH WE ARE WIN

Mã số thuế: 0316623716

CÔNG TY TNHH WE ARE T-ART

Mã số thuế: 0109668596

CÔNG TY TNHH WE APT

Mã số thuế: 0109529440

CÔNG TY TNHH WC GROUP

Mã số thuế: 0316675457

CÔNG TY TNHH WB DIGITAL

Mã số thuế: 0401930796

CÔNG TY TNHH WAYS GROUP

Mã số thuế: 0315993249

CÔNG TY TNHH WAYLAND COOPERATION

Mã số thuế: 0316850564

CÔNG TY TNHH WAYHOME VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315233449

CÔNG TY TNHH WAXING HOUSE

Mã số thuế: 0316611012

CÔNG TY TNHH WAWI PLASTIC

Mã số thuế: 0402080943

CÔNG TY TNHH WAVELIFE

Mã số thuế: 0901096681

CÔNG TY TNHH WATSONS (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0314911564

CÔNG TY TNHH WATERVY

Mã số thuế: 3901285010

CÔNG TY TNHH WATERCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316656207

CÔNG TY TNHH WATER SOLUTIONS SEA

Mã số thuế: 0315510269

CÔNG TY TNHH WATER FURIFIER KOREA

Mã số thuế: 0108138596

CÔNG TY TNHH WATER CARE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109472025

CÔNG TY TNHH WATECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109551654

CÔNG TY TNHH WATCHTIME VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108457070

CÔNG TY TNHH WATANABE TEKKO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315260259

CÔNG TY TNHH WATAKYU VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603678175

CÔNG TY TNHH WASH XUÂN PHÚ

Mã số thuế: 0314929674

CÔNG TY TNHH WASH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316823218

CÔNG TY TNHH WASH LG

Mã số thuế: 0314843635

CÔNG TY TNHH WARRIORS STUDIO

Mã số thuế: 0402109871

CÔNG TY TNHH WARNINGZONE

Mã số thuế: 0315952588

CÔNG TY TNHH WAPRO TECH

Mã số thuế: 0315194479

CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM

Mã số thuế: 1201588425

CÔNG TY TNHH WANNA ONE HOMESHOPPING

Mã số thuế: 0108244650

CÔNG TY TNHH WANKADA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314983583

CÔNG TY TNHH WANG DO CORRISION VIETNAM

Mã số thuế: 0315407832

CÔNG TY TNHH WANET GROUP

Mã số thuế: 0314761238

CÔNG TY TNHH WANDERLUST HOMESTAY

Mã số thuế: 0315198748

CÔNG TY TNHH WANCHI

Mã số thuế: 0315346530

CÔNG TY TNHH WAN TECH SERVICES

Mã số thuế: 0316747775

CÔNG TY TNHH WAMI

Mã số thuế: 0315285013

CÔNG TY TNHH WAM ARCHITECTS

Mã số thuế: 0401878786

CÔNG TY TNHH WALNUT INC

Mã số thuế: 0315926683

CÔNG TY TNHH WALL STREET

Mã số thuế: 0108155009

CÔNG TY TNHH WALEDI

Mã số thuế: 0316863926

CÔNG TY TNHH WAKE UP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108374868

CÔNG TY TNHH WAKANDA ENGINEERING

Mã số thuế: 0901032215

CÔNG TY TNHH WAHSIS TOP

Mã số thuế: 0316803356

CÔNG TY TNHH WAHLA INDUSTRIES

Mã số thuế: 0315430214

CÔNG TY TNHH WAHA

Mã số thuế: 0108405386

Tìm thông tin Doanh nghiệp