Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
2Xây dựng công trình đường sắt42101
3Xây dựng công trình đường bộ42102
4Xây dựng công trình công ích42200
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
6Phá dỡ43110
7Chuẩn bị mặt bằng43120
8Lắp đặt hệ thống điện43210
9Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
10Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
11Bán buôn xe có động cơ khác45119
12Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
13Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
14Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45131
15Đại lý xe có động cơ khác45139
16Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
17Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
18Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
19Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
20Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
21Bán mô tô, xe máy4541
22Bán buôn mô tô, xe máy45411
23Bán lẻ mô tô, xe máy45412
24Đại lý mô tô, xe máy45413
25Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
26Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
27Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
28Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
29Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
30Đại lý, môi giới, đấu giá4610
31Đại lý46101
32Môi giới46102
33Đấu giá46103
34Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
35Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
36Bán buôn hoa và cây46202
37Bán buôn động vật sống46203
38Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
39Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
40Bán buôn gạo46310
41Bán buôn thực phẩm4632
42Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
43Bán buôn thủy sản46322
44Bán buôn rau, quả46323
45Bán buôn cà phê46324
46Bán buôn chè46325
47Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
48Bán buôn thực phẩm khác46329
49Bán buôn đồ uống4633
50Bán buôn đồ uống có cồn46331
51Bán buôn đồ uống không có cồn46332
52Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
53Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
54Bán buôn vải46411
55Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
56Bán buôn hàng may mặc46413
57Bán buôn giày dép46414
58Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
59Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
60Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
61Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
62Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
63Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
64Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
65Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
66Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
67Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
68Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
69Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
70Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
71Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
72Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
73Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
74Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
75Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
76Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
77Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
78Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
79Bán buôn quặng kim loại46621
80Bán buôn sắt, thép46622
81Bán buôn kim loại khác46623
82Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
83Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
84Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
85Bán buôn xi măng46632
86Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
87Bán buôn kính xây dựng46634
88Bán buôn sơn, vécni46635
89Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
90Bán buôn đồ ngũ kim46637
91Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
92Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
93Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
94Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
95Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
96Bán buôn cao su46694
97Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
98Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
99Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
100Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
101Bán buôn tổng hợp46900
102Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
103Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
104Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
105Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
106Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
107Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
108Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
109Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
110Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
111Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
112Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
113Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
114Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
115Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
116Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
117Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
118Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
119Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
120Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
121Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
122Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
123Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
124Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
125Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
126Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
127Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
128Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
129Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
130Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
131Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
132Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
133Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
134Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
135Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
136Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
137Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
138Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
139Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
140Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
141Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
142Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
143Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
144Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
145Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
146Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
147Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
148Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
149Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
150Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
151Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
152Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh47741
153Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh47749
154Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781
155Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ47811
156Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ47812
157Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ47813
158Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ47814
159Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ4782
160Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ47821
161Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ47822
162Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ47823
163Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789
164Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ47891
165Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ47892
166Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ47893
167Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ47899
168Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet47910
169Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu47990
170Vận tải hành khách đường sắt49110
171Vận tải hàng hóa đường sắt49120
172Vận tải bằng xe buýt49200
173Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
174Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
175Vận tải hành khách bằng taxi49312
176Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
177Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
178Vận tải hành khách đường bộ khác4932
179Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
180Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
181Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
182Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
183Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
184Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
185Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
186Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
187Vận tải đường ống49400
188Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
189Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
190Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
191Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
192Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
193Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt52211
194Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ52219
195Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
196Dịch vụ đại lý tàu biển52291
197Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
198Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
199Bưu chính53100
200Chuyển phát53200
201Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
202Khách sạn55101
203Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
204Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
205Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
206Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
207Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
208Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
209Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
210Dịch vụ ăn uống khác56290
211Hoạt động viễn thông khác6190
212Hoạt động của các điểm truy cập internet61901
213Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu61909
214Lập trình máy vi tính62010
215Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
216Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
217Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
218Cổng thông tin63120
219Hoạt động thông tấn63210
220Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu63290
221Hoạt động ngân hàng trung ương64110
222Hoạt động trung gian tiền tệ khác64190
223Hoạt động công ty nắm giữ tài sản64200
224Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác64300
225Hoạt động cho thuê tài chính64910
226Hoạt động cấp tín dụng khác64920
227Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)64990
228Bảo hiểm nhân thọ65110
229Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
230Hoạt động kiến trúc71101
231Hoạt động đo đạc bản đồ71102
232Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
233Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
234Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
235Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
236Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
237Quảng cáo73100
238Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
239Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
240Hoạt động nhiếp ảnh74200
241Cho thuê xe có động cơ7710
242Cho thuê ôtô77101
243Cho thuê xe có động cơ khác77109
244Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
245Cho thuê băng, đĩa video77220
246Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
247Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
248Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
249Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
250Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
251Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
252Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
253Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
254Cung ứng lao động tạm thời78200
255Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
256Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước78301
257Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài78302
258Đại lý du lịch79110
259Điều hành tua du lịch79120
260Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200
261Hoạt động bảo vệ cá nhân80100
262Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn80200
263Dịch vụ điều tra80300
264Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp81100
265Vệ sinh chung nhà cửa81210
266Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290
267Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan81300
268Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp82110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH In Ấn Quảng Cáo Hoàng Anh (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH In Ấn Quảng Cáo Hoàng Anh), Mã số thuế: 0314839283, được thành lập ngày 15/01/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 66, Đường Nguyễn Văn Tỷ, Tổ 3, Khu Phố 2, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Anh Thắng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: In ấn.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH INCHEM

Mã số thuế: 0314910793

CÔNG TY TNHH INC 21

Mã số thuế: 3603810384

CÔNG TY TNHH INBU STONE

Mã số thuế: 0108412305

CÔNG TY TNHH INANFA

Mã số thuế: 0314927405

CÔNG TY TNHH INALL

Mã số thuế: 0316003430

CÔNG TY TNHH INAFOOD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108096931

CÔNG TY TNHH IN ẤN ĐẠT PHÁT

Mã số thuế: 0314881172

CÔNG TY TNHH IN ẤN ÁNH SAO VÀNG

Mã số thuế: 0314871135

CÔNG TY TNHH IN ẤN VŨ TUYẾN

Mã số thuế: 0109666359

CÔNG TY TNHH IN ẤN VICTORY

Mã số thuế: 3702693054

CÔNG TY TNHH IN ẤN VANDU

Mã số thuế: 3702894794

CÔNG TY TNHH IN ẤN TÍN HƯNG

Mã số thuế: 0316594102

CÔNG TY TNHH IN ẤN TUẤN TÚ

Mã số thuế: 0315907440

CÔNG TY TNHH IN ẤN TUYẾT LOAN

Mã số thuế: 0315344068

CÔNG TY TNHH IN ẤN TRẦN TÙNG

Mã số thuế: 0316862538

CÔNG TY TNHH IN ẤN TRẦN HUÂN

Mã số thuế: 0109721708

CÔNG TY TNHH IN ẤN TRANG NGUYỄN

Mã số thuế: 0316896329

CÔNG TY TNHH IN ẤN THÀNH NGUYỄN

Mã số thuế: 0315941586

CÔNG TY TNHH IN ẤN THÀNH HUY

Mã số thuế: 0316841129

CÔNG TY TNHH IN ẤN THIÊN PHÁT

Mã số thuế: 0316016253

CÔNG TY TNHH IN ẤN TDESIGN

Mã số thuế: 0402084338

CÔNG TY TNHH IN ẤN QUẢNG CÁO TPP

Mã số thuế: 0314814627

CÔNG TY TNHH IN ẤN QUẢNG CÁO PRO

Mã số thuế: 1501093335

Tìm thông tin Doanh nghiệp