Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
2Xây dựng công trình đường sắt42101
3Xây dựng công trình đường bộ42102
4Xây dựng công trình công ích42200
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
6Phá dỡ43110
7Chuẩn bị mặt bằng43120
8Lắp đặt hệ thống điện43210
9Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
10Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
11Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
12Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
13Hoàn thiện công trình xây dựng43300
14Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
15Đại lý, môi giới, đấu giá4610
16Đại lý46101
17Môi giới46102
18Đấu giá46103
19Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
20Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
21Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
22Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
23Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
24Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
25Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
26Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
27Bán buôn quặng kim loại46621
28Bán buôn sắt, thép46622
29Bán buôn kim loại khác46623
30Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
31Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
32Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
33Bán buôn xi măng46632
34Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
35Bán buôn kính xây dựng46634
36Bán buôn sơn, vécni46635
37Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
38Bán buôn đồ ngũ kim46637
39Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
40Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
41Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
42Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
43Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
44Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
45Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
46Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
47Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
48Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
49Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
50Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
51Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
52Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
53Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
54Vận tải đường ống49400
55Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
56Vận tải hàng hóa ven biển50121
57Vận tải hàng hóa viễn dương50122
58Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
59Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
60Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
61Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
62Bốc xếp hàng hóa5224
63Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
64Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
65Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
66Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
67Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
68Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
69Hoạt động kiến trúc71101
70Hoạt động đo đạc bản đồ71102
71Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
72Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
73Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
74Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
75Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
76Quảng cáo73100
77Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
78Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
79Hoạt động nhiếp ảnh74200
80Cho thuê xe có động cơ7710
81Cho thuê ôtô77101
82Cho thuê xe có động cơ khác77109
83Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
84Cho thuê băng, đĩa video77220
85Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
86Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
87Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
88Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
89Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
90Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
91Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
92Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
93Cung ứng lao động tạm thời78200
94Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
95Photo, chuẩn bị tài liệu82191
96Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác82199
97Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi82200
98Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
99Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng82910
100Dịch vụ đóng gói82920
101Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại New House (Tên nước ngoài: New House Trading Construction Design Joint Stock Company), Mã số thuế: 0314825153, được thành lập ngày 08/01/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 82/33/3 Đường 138, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Thành Sĩ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà các loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN LỢI BP

Mã số thuế: 3801169807

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN GIA CÁT

Mã số thuế: 0316649496

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẦN VUI PHÁT

Mã số thuế: 0901039612

CÔNG TY CỔ PHẦN THUPHACO VIỆT NAM

Mã số thuế: 2601033074

CÔNG TY CỔ PHẦN THU NỢ ĐẠI AN

Mã số thuế: 0108241667

CÔNG TY CỔ PHẦN THT PHARMA

Mã số thuế: 0109298391

CÔNG TY CỔ PHẦN THP HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108101941

CÔNG TY CỔ PHẦN THOCBAY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315414798

CÔNG TY CỔ PHẦN THM QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0108234892

CÔNG TY CỔ PHẦN THLAND GROUP

Mã số thuế: 6001715026

CÔNG TY CỔ PHẦN THL QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5702091938

CÔNG TY CỔ PHẦN THL ASIA

Mã số thuế: 0316579390

Tìm thông tin Doanh nghiệp