Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ECOTRUCK TẠI ĐÀ NẴNG (Tên nước ngoài: THE REPRESENTATIVE OFFICE OF ECOTRUCK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY IN DA NANG), Mã số thuế: 0314715626-002, được thành lập ngày 03/11/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 8, Tòa nhà Trang Lâm Phát, số 771 Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM MINH PHƯƠNG, Số điện thoại: 0961759500, Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Trang Lâm Phát, số 771 Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp