Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÔ HIỆU (Tên nước ngoài: TO HIEU FOODS COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314621801, được thành lập ngày 12/09/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 84/3C Võ Thị Hồi, Ấp Xuân Thới Đông, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà CAO XUÂN HIỆU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH

Mã số thuế: 0312603860

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐ LAN

Mã số thuế: 0106545532

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TẤN TỶ

Mã số thuế: 0316483307

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TẤN PHÁT

Mã số thuế: 1500975278

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TẤN BẢO

Mã số thuế: 0310613052

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TẠ MINH

Mã số thuế: 0315661437

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TƯƠI XANH

Mã số thuế: 0314572738

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TƯƠI PS

Mã số thuế: 0313681413

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TƯƠI NGON

Mã số thuế: 0312148844

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TƯƠI C&N

Mã số thuế: 0313438955

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TƯ THAO

Mã số thuế: 0108882540

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÚ TÀI

Mã số thuế: 0315307161

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÚ LÊ

Mã số thuế: 2802882568

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÙNG MAI

Mã số thuế: 0105516867

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÙNG LÂM

Mã số thuế: 0700721550

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÙNG ANH

Mã số thuế: 2301027591

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÔ THANH

Mã số thuế: 0316307157

Tìm thông tin Doanh nghiệp