Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
2Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
3Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình59130
4Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
5Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
6Trồng cây lâu năm khác01290
7Trồng rừng và chăm sóc rừng0210

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BƠ (Tên nước ngoài: AVOCADO MEDIA COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314606916, được thành lập ngày 31/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 16 D Nguyễn Văn Giai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN NAM DUY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHI

Mã số thuế: 0104403187

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHIA SẺ

Mã số thuế: 0313478877

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHI & CHI

Mã số thuế: 0312215836

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHAPHUDA

Mã số thuế: 0314671672

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHANNEL 5

Mã số thuế: 0316531381

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHAMELEON

Mã số thuế: 0314468078

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CD24

Mã số thuế: 0313042463

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CD-MEDIA

Mã số thuế: 0401935378

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CCO

Mã số thuế: 0313259829

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CBS

Mã số thuế: 0309914827

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CAYMAN

Mã số thuế: 0315121664

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CATLAB

Mã số thuế: 2802873450

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CARNET

Mã số thuế: 0108880818

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CAO MINH

Mã số thuế: 0107431182

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CAO KHÁNH

Mã số thuế: 0107861844

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CAO CHÂU

Mã số thuế: 4201926990

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CAN MEDIA

Mã số thuế: 3901287071

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CA DAO

Mã số thuế: 0310923978

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG C.T.Y

Mã số thuế: 0104760196

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG C.T.Y

Mã số thuế: 0102045808

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BẮC HÀ

Mã số thuế: 0105226572

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BẢO VÂN

Mã số thuế: 0106464192

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BẢO TRÀ

Mã số thuế: 0401351372

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BẢO HUY

Mã số thuế: 0105349052

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BẢO CÁT

Mã số thuế: 0107324053

Tìm thông tin Doanh nghiệp