Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ uống4633
2Hoạt động tư vấn quản lý70200
3Điều hành tua du lịch79120
4Bán buôn tổng hợp4690
5Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
6Bán buôn thực phẩm4632
7Bán buôn gạo4631
8Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
9Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
10Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ BEAUTIFUL LIFE (Tên nước ngoài: BEAUTIFUL LIFE ENTERTAINMENT SERVICE COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314560813, được thành lập ngày 06/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại SD4-1 Mỹ Khánh 4, Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM VĂN BĂNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ uống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ FC

Mã số thuế: 1301065309

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ DC

Mã số thuế: 0316787714

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ BS

Mã số thuế: 0109002164

Tìm thông tin Doanh nghiệp