Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động tư vấn quản lý70200
2Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH REXIX SOLUTIONS (Tên nước ngoài: REXIX SOLUTIONS COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314559938, được thành lập ngày 06/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 39/20/4a Đường số 10, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN TƯ TÍN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH RI MAN

Mã số thuế: 0315771091

CÔNG TY TNHH RI CHI CO

Mã số thuế: 5701762598

CÔNG TY TNHH RHYTHM KYOSHIN HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106030910

CÔNG TY TNHH RHYTHM KYOSHIN HÀ NỘI

Mã số thuế: 0105992922

CÔNG TY TNHH RHYTHM EVENT

Mã số thuế: 0314724564

CÔNG TY TNHH RHINOSHIELD VIETNAM

Mã số thuế: 0315330227

CÔNG TY TNHH RHINOSCAPE

Mã số thuế: 0109581578

CÔNG TY TNHH RHINO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108680858

CÔNG TY TNHH RHINO SPORTS

Mã số thuế: 0311771319

CÔNG TY TNHH RHINO HẬU GIANG

Mã số thuế: 6300281225

CÔNG TY TNHH RHINO DEVELOPMENT

Mã số thuế: 0316515541

CÔNG TY TNHH RHI MAGNESITA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316122124

CÔNG TY TNHH RHENUS PROJECTS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316935465

CÔNG TY TNHH RHENUS PROJECTS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315568621

CÔNG TY TNHH RHENIPHARM

Mã số thuế: 1801674404

CÔNG TY TNHH RHEINOL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314402951

CÔNG TY TNHH RHEEM VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702152425

CÔNG TY TNHH RHEEGEND VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106036743

CÔNG TY TNHH RHEAS VINA

Mã số thuế: 2301148853

CÔNG TY TNHH RHEA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312082978

CÔNG TY TNHH RH ĐÔ THỊ XANH

Mã số thuế: 0316321539

CÔNG TY TNHH RH VIỆT NAM HOME

Mã số thuế: 0312776126

CÔNG TY TNHH RH SOLAR VINA

Mã số thuế: 1201528747

CÔNG TY TNHH RGROUP

Mã số thuế: 0316665970

CÔNG TY TNHH RGK MOBILE

Mã số thuế: 0107940662

CÔNG TY TNHH RGF HR AGENT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312041467

CÔNG TY TNHH RGB MEDIA

Mã số thuế: 0315598658

CÔNG TY TNHH RGA

Mã số thuế: 2301093241

CÔNG TY TNHH RGATE

Mã số thuế: 2400540268

CÔNG TY TNHH RGA (NỘP THAY)

Mã số thuế: 2301098063

CÔNG TY TNHH RG RG GOLF

Mã số thuế: 3502321122

CÔNG TY TNHH RG PANAX

Mã số thuế: 0315625968

CÔNG TY TNHH RFTECH

Mã số thuế: 0900463184-003

CÔNG TY TNHH RFTECH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601154756

CÔNG TY TNHH RFTECH BẮC NINH

Mã số thuế: 2300686432

CÔNG TY TNHH RFTECH BẮC NINH

Mã số thuế: 2300653885

CÔNG TY TNHH RFSOLUTION

Mã số thuế: 0316102142

CÔNG TY TNHH RFM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311191011

CÔNG TY TNHH RFL

Mã số thuế: 0315512234

CÔNG TY TNHH RFE

Mã số thuế: 0105961515

CÔNG TY TNHH RF GLOBAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702712701

CÔNG TY TNHH RE

Mã số thuế: 0316416170

CÔNG TY TNHH REZIENA

Mã số thuế: 0315546434

CÔNG TY TNHH REZA & LAITO

Mã số thuế: 0106676662

CÔNG TY TNHH REXPRIDE

Mã số thuế: 0316540900

Tìm thông tin Doanh nghiệp