Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
2Chuẩn bị mặt bằng43120
3Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
4Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
5Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
6Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
7Bán mô tô, xe máy4541
8Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
9Bán buôn thực phẩm4632
10Bán buôn đồ uống4633
11Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
12Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
13Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
14Vận tải hành khách đường sắt49110
15Vận tải hàng hóa đường sắt49120
16Vận tải hành khách đường bộ khác4932
17Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
18Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
19Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
20Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
21Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
22Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
23Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
24Dịch vụ ăn uống khác56290
25Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
26Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
27Cho thuê xe có động cơ7710
28Dịch vụ đóng gói82920
29Xây dựng nhà để ở4101
30Xây dựng công trình đường sắt4211
31Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
32Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh4922
33Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác4929
34Xây dựng công trình đường bộ4212
35Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4512
36Phá dỡ4311
37Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành4921
38Xây dựng nhà không để ở4102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ALIBABA (Tên nước ngoài: ALIBABA TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0314559825, được thành lập ngày 06/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 321 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRANG CHÍ LINH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI APLUS

Mã số thuế: 0314630323

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ANH EM

Mã số thuế: 0107631079

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI AN TÂM

Mã số thuế: 0312324592

Tìm thông tin Doanh nghiệp