Ngành nghề kinh doanh

1Xuất bản phần mềm58200
2Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
5Lập trình máy vi tính62010
6Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
7Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
8Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
9Cổng thông tin63120
10Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
11Hoạt động tư vấn quản lý70200
12Quảng cáo73100
13Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
14Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
15Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
16Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
17Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
18Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
19Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh2023

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAHO (Tên nước ngoài: SAHO SERVICE TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314559367, được thành lập ngày 06/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 205/51 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN HUY HOÀNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xuất bản phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp