Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
2Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính26200
3Đại lý, môi giới, đấu giá4610
4Bán buôn thực phẩm4632
5Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
6Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
7Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
8Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
9Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
10Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
11Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
12Vận tải hành khách đường bộ khác4932
13Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
14Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
15Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
16Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
17Chuyển phát53200
18Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
19Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
20Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
21Xuất bản phần mềm58200
22Lập trình máy vi tính62010
23Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
24Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
25Cổng thông tin63120
26Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
27Quảng cáo73100
28Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
29Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
30Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
31Cho thuê xe có động cơ7710
32Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
33Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
34Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
35Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
36Dịch vụ đóng gói82920
37Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
38Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu10790
39Dịch vụ liên quan đến in18120
40Điều hành tua du lịch79120
41Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ATC (Tên nước ngoài: ATC GENERAL SERVICE AND TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314559046, được thành lập ngày 06/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 48/7 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRƯƠNG THỊ HỒNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp