Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán buôn đồ uống4633
4Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
5Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VÂN MINH PHONG (Tên nước ngoài: VAN MINH PHONG COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314558839, được thành lập ngày 06/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 252/62 Lý Chính Thắng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà KHÚC MINH TUẤN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VÂN THÀNH PHÚC

Mã số thuế: 3602780507

CÔNG TY TNHH VÂN THÀNH LỢI

Mã số thuế: 3603396847

CÔNG TY TNHH VÂN THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 4400980657

CÔNG TY TNHH VÂN THIÊN PHÚ

Mã số thuế: 3603489788

CÔNG TY TNHH VÂN THIÊN PHÚC

Mã số thuế: 0310692248

CÔNG TY TNHH VÂN THANH PHƯƠNG

Mã số thuế: 0314455664

CÔNG TY TNHH VÂN THANH PHONG

Mã số thuế: 0312226299

CÔNG TY TNHH VÂN THANH HÀ

Mã số thuế: 0104664301

CÔNG TY TNHH VÂN SỸ

Mã số thuế: 0700787897

CÔNG TY TNHH VÂN SƠN PT

Mã số thuế: 2600957115

CÔNG TY TNHH VÂN SƠN PHÁT

Mã số thuế: 0401405116

CÔNG TY TNHH VÂN SƠN HẰNG NGA

Mã số thuế: 5701592554

CÔNG TY TNHH VÂN SÔNG ĐÀO

Mã số thuế: 0314709245

CÔNG TY TNHH VÂN SÂM

Mã số thuế: 0700840357

CÔNG TY TNHH VÂN SONG LONG

Mã số thuế: 3002028408

CÔNG TY TNHH VÂN SONG LONG

Mã số thuế: 3002027475

CÔNG TY TNHH VÂN SINH CHÍNH

Mã số thuế: 0302000726

CÔNG TY TNHH VÂN SANG

Mã số thuế: 2901400335

CÔNG TY TNHH VÂN QUANG LONG

Mã số thuế: 0106541961

CÔNG TY TNHH VÂN PT

Mã số thuế: 0311702379

CÔNG TY TNHH VÂN PHẠM THỊ

Mã số thuế: 0106921554

CÔNG TY TNHH VÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0104874161

CÔNG TY TNHH VÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0104103643

CÔNG TY TNHH VÂN PHÚC TIẾN

Mã số thuế: 2802299726

CÔNG TY TNHH VÂN PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 5801300149

CÔNG TY TNHH VÂN PHONG VŨ

Mã số thuế: 3603635654

CÔNG TY TNHH VÂN PHONG PHÁT

Mã số thuế: 3603154333

CÔNG TY TNHH VÂN PHONG NHA TRANG

Mã số thuế: 4201639530

CÔNG TY TNHH VÂN PHONG AUTOMATION

Mã số thuế: 0315850314

CÔNG TY TNHH VÂN NHƯ

Mã số thuế: 3603438053

CÔNG TY TNHH VÂN NHÃ

Mã số thuế: 0106688241

CÔNG TY TNHH VÂN NHUNG

Mã số thuế: 5701776008

CÔNG TY TNHH VÂN NGỌC SÀI GÒN

Mã số thuế: 0313837533

CÔNG TY TNHH VÂN NGỌC ANH

Mã số thuế: 0311628615

CÔNG TY TNHH VÂN NGUYÊN

Mã số thuế: 5800994984

CÔNG TY TNHH VÂN NGUYÊN PHÁT

Mã số thuế: 0314695539

CÔNG TY TNHH VÂN NGUYÊN NGUYỄN

Mã số thuế: 4201883673

CÔNG TY TNHH VÂN NGHĨA SƠN

Mã số thuế: 5801218007

CÔNG TY TNHH VÂN NGA PHÚ

Mã số thuế: 3603379993

CÔNG TY TNHH VÂN NGA PHÁT PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600988836

CÔNG TY TNHH VÂN NATURAL

Mã số thuế: 1402097032

CÔNG TY TNHH VÂN NAM

Mã số thuế: 0109227633

CÔNG TY TNHH VÂN NAM TÂN CƯƠNG

Mã số thuế: 4601519647

CÔNG TY TNHH VÂN NAM THÀNH

Mã số thuế: 0106500228

CÔNG TY TNHH VÂN NAM ANH

Mã số thuế: 0309805602

CÔNG TY TNHH VÂN MẠNH VIỆT

Mã số thuế: 0900856403

CÔNG TY TNHH VÂN MINH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600972385

CÔNG TY TNHH VÂN MINH PHÁT

Mã số thuế: 3602394879

Tìm thông tin Doanh nghiệp