Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
2Xây dựng nhà các loại41000
3Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
4Xây dựng công trình công ích42200
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
6Chuẩn bị mặt bằng43120
7Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
8Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
9Vận tải hành khách đường bộ khác4932
10Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
11Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
12Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
13Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
14Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
15Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
16Bốc xếp hàng hóa5224
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
18Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG BIỂN QUỐC TẾ TẤN HƯNG (Tên nước ngoài: TAN HUNG INTERNATIONAL PORT SEA INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0314558733, được thành lập ngày 06/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 245/2/32 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TĂNG XUÂN THỊNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp