Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
4Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
5Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
6Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HANCOS VIỆT NAM (Tên nước ngoài: HANCOS VIET NAM COSMETIC COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314558589, được thành lập ngày 06/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 26 Huyền Quang, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐOÀN THỊ THÙY TRANG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HÀ PHONG

Mã số thuế: 0313767156

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HÀ NGUYỄN

Mã số thuế: 3603641016

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HÀ HẠNH

Mã số thuế: 0312391870

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HUỲNH NHƯ

Mã số thuế: 3702403703

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HUỲNH HOA

Mã số thuế: 3603409817

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HUYỀN PHI

Mã số thuế: 0107835932

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HUYỀN BABY

Mã số thuế: 3702867409

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HUY THẢO

Mã số thuế: 0316032061

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HUY GIA

Mã số thuế: 0313772068

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HT

Mã số thuế: 0108034413

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HT MELASMA

Mã số thuế: 3702877333

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOÀNG YẾN

Mã số thuế: 0312861364

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOÀNG TRANG

Mã số thuế: 6001719239

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOÀNG MỘC

Mã số thuế: 1101928741

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOÀNG MẠNH

Mã số thuế: 0201637818

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOÀNG LÊ VY

Mã số thuế: 0311566969

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOÀNG KIÊN

Mã số thuế: 0313840430

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOÀNG KHUÊ

Mã số thuế: 0313912244

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOÀNG HƯƠNG

Mã số thuế: 3603445967

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOÀNG CUNG

Mã số thuế: 0312045327

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOÀN MỸ

Mã số thuế: 4300507750

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOÀN MỸ

Mã số thuế: 4300506595

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOÀI THƯƠNG

Mã số thuế: 0313772011

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HONEY BEAUTY

Mã số thuế: 0700827846

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOA VY

Mã số thuế: 1501011861

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOA QUỲNH

Mã số thuế: 0313003859

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOA MAI

Mã số thuế: 3702795585

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOA MAI VÀNG

Mã số thuế: 0313935876

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOA LINH

Mã số thuế: 0109086414

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOA LANG

Mã số thuế: 0109151712

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOA CỎ MAY

Mã số thuế: 0316215361

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOA CHÂU

Mã số thuế: 0312092246

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HMM

Mã số thuế: 0312622831

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HIỀN THẢO

Mã số thuế: 0106653626

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HIỀN NGỌC

Mã số thuế: 5801271561

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HERBA T&T

Mã số thuế: 0315592913

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HC HOÀNG DUNG

Mã số thuế: 2500666779

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HAZEL

Mã số thuế: 3702735829

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HAVINA

Mã số thuế: 0312471981

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HAVA

Mã số thuế: 0315103721

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HAVANA

Mã số thuế: 3702602057

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HARU VINA

Mã số thuế: 3603332385

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HANJU

Mã số thuế: 3603556152

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HANI

Mã số thuế: 0313355057

Tìm thông tin Doanh nghiệp