Ngành nghề kinh doanh

1Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
2Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
3Chế biến và bảo quản rau quả1030
4Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật1040
5Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa10500
6Xay xát và sản xuất bột thô1061
7Sản xuất các loại bánh từ bột10710
8Sản xuất đường10720
9Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo10730
10Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự10740
11Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn10750
12Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu10790
13Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản10800
14Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104
15Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác16210
16Sản xuất đồ gỗ xây dựng16220
17Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHO VIETZ (Tên nước ngoài: PHO VIETZ COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314558317, được thành lập ngày 07/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 285/117 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TÔN NGỌC HIỆP

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PHOENIXMANZ (NTNN)

Mã số thuế: 0316031565

CÔNG TY TNHH PHOENIX7

Mã số thuế: 0106864507

CÔNG TY TNHH PHOENIX VENTURE

Mã số thuế: 0315612278

CÔNG TY TNHH PHOENIX TRADING

Mã số thuế: 0316122269

CÔNG TY TNHH PHOENIX TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400846048

CÔNG TY TNHH PHOENIX TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400811750

CÔNG TY TNHH PHOENIX SPA

Mã số thuế: 0315331326

CÔNG TY TNHH PHOENIX SHOES TRADING

Mã số thuế: 0314018209

CÔNG TY TNHH PHOENIX RISING

Mã số thuế: 0315041916

CÔNG TY TNHH PHOENIX REALTY

Mã số thuế: 0316198564

CÔNG TY TNHH PHOENIX PREP

Mã số thuế: 0316070437

CÔNG TY TNHH PHOENIX PHÚ MINH

Mã số thuế: 0108602345

CÔNG TY TNHH PHOENIX PAINT

Mã số thuế: 0316883432

CÔNG TY TNHH PHOENIX NGUYỄN

Mã số thuế: 0315878221

CÔNG TY TNHH PHOENIX METALS VIET NAM

Mã số thuế: 0314518836

CÔNG TY TNHH PHOENIX LOGISTICS

Mã số thuế: 0107375234

CÔNG TY TNHH PHOENIX LAND

Mã số thuế: 3702903590

CÔNG TY TNHH PHOENIX HOME

Mã số thuế: 0316843542

CÔNG TY TNHH PHOENIX HOLDINGS (NTNN)

Mã số thuế: 0315026361

CÔNG TY TNHH PHOENIX GLOBAL

Mã số thuế: 0314122425

CÔNG TY TNHH PHOENIX GLOBAL (NTNN)

Mã số thuế: 0315342423

CÔNG TY TNHH PHOENIX GARMENT

Mã số thuế: 0316190188

CÔNG TY TNHH PHOENIX FIRE

Mã số thuế: 1001065876

CÔNG TY TNHH PHOENIX FIRE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107865045

CÔNG TY TNHH PHOENIX EYES VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108719262

CÔNG TY TNHH PHOENIX ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0315714061

CÔNG TY TNHH PHOENIX CLEAN POWER 9

Mã số thuế: 3702941067

CÔNG TY TNHH PHOENIX CLEAN POWER 8

Mã số thuế: 3702941042

CÔNG TY TNHH PHOENIX CLEAN POWER 6

Mã số thuế: 3702941236

CÔNG TY TNHH PHOENIX CLEAN POWER 3

Mã số thuế: 3702940962

CÔNG TY TNHH PHOENIX CLEAN POWER 2

Mã số thuế: 3702941109

CÔNG TY TNHH PHOENIX CLEAN POWER 15

Mã số thuế: 3702941099

CÔNG TY TNHH PHOENIX CLEAN POWER 14

Mã số thuế: 3702940987

CÔNG TY TNHH PHOENIX CLEAN POWER 13

Mã số thuế: 3702941282

CÔNG TY TNHH PHOENIX CLEAN POWER 12

Mã số thuế: 3702940955

CÔNG TY TNHH PHOENIX CLEAN POWER 11

Mã số thuế: 3702941081

CÔNG TY TNHH PHOENIX CLEAN POWER (NTNN)

Mã số thuế: 0315053774

CÔNG TY TNHH PHOENIX BẮC NINH

Mã số thuế: 2301147200

CÔNG TY TNHH PHOENIX ACADEMY

Mã số thuế: 0316130887

CÔNG TY TNHH PHOENIX 8

Mã số thuế: 0106446355

CÔNG TY TNHH PHOENIX - HP

Mã số thuế: 0801331998

CÔNG TY TNHH PHOEBESE (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 3702836150

CÔNG TY TNHH PHODEO

Mã số thuế: 0316101452

CÔNG TY TNHH PHOBINA

Mã số thuế: 2400867665

CÔNG TY TNHH PHO WAY

Mã số thuế: 4001172873

Tìm thông tin Doanh nghiệp