Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí90000
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
4Hoạt động hậu kỳ59120
5Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình59130
6Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc59200
7Quảng cáo73100
8Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
9Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
10Giáo dục nghề nghiệp8532
11In ấn18110
12Dịch vụ liên quan đến in18120
13Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG PHẠM Ý (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG PHẠM Ý), Mã số thuế: 0314558229, được thành lập ngày 06/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 73 Đường Số 3, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM THỊ KIM ÂN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TYDE

Mã số thuế: 0316289067

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TYDE (NTNN)

Mã số thuế: 0316557943

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TVN

Mã số thuế: 0109144225

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TUỆ MINH

Mã số thuế: 0106216383

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TUẤN NAM

Mã số thuế: 0313075934

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TT

Mã số thuế: 0312532345

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TTVN

Mã số thuế: 0106999568

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TTP FS

Mã số thuế: 0315791563

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TTN

Mã số thuế: 0312171522

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TTL

Mã số thuế: 0311946181

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TTLAW VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107718308

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TTG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106679575

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỌNG TÂM

Mã số thuế: 0309892570

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRẦN PHAN

Mã số thuế: 0310654147

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRẦN NGUYỄN

Mã số thuế: 0311646364

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRẦN MINH

Mã số thuế: 0313571731

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRẦN GIA

Mã số thuế: 0108663186

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRẢNG BOM

Mã số thuế: 3603659609

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRƯỜNG TÍN

Mã số thuế: 0314651436

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 0311776797

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRƯỜNG THANH

Mã số thuế: 4201615709

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 0105575774

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRƯỜNG SINH

Mã số thuế: 0106758033

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRƯỜNG LỘC

Mã số thuế: 0108703142

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRÍ ĐỨC

Mã số thuế: 0105449667

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRÍ ĐIỂM

Mã số thuế: 0310540573

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRÍ TUỆ TRẺ

Mã số thuế: 0107942571

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRÍ NHÂN

Mã số thuế: 0314423567

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRÍ MINH

Mã số thuế: 0107393071

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRÀNG AN

Mã số thuế: 0310251081

Tìm thông tin Doanh nghiệp