Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
2Xây dựng nhà các loại41000
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
5Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
6Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
7Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
8Dịch vụ ăn uống khác56290
9Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
10Hoạt động cấp tín dụng khác64920
11Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
12Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
13Quảng cáo73100
14Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NHỮNG NGƯỜI BẠN (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NHỮNG NGƯỜI BẠN), Mã số thuế: 0314558042, được thành lập ngày 04/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 168B Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ ĐÌNH QUỐC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN OWIN

Mã số thuế: 3702765710

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN OPM

Mã số thuế: 0315873953

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN OIIC

Mã số thuế: 0313566587

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NYK

Mã số thuế: 1801190308

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NTN

Mã số thuế: 0104380490

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NTN

Mã số thuế: 0104009192

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NTBT

Mã số thuế: 0315959223

Tìm thông tin Doanh nghiệp