Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu47990
2Bán buôn tổng hợp46900

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH STRAITS LAUNDRY (Tên nước ngoài: STRAITS LAUNDRY (VIETNAM) LIMITED LIABILITY COMPANY), Mã số thuế: 0314557338, được thành lập ngày 05/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 31A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà SHEIKH BABU NOOR - UD - DIN S/O M RASHIDUDDIN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH STRUCTON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311269155

CÔNG TY TNHH STRUCTERRE

Mã số thuế: 0312705037

CÔNG TY TNHH STRUCTERRE

Mã số thuế: 0312323655

CÔNG TY TNHH STRUCTEMP VN

Mã số thuế: 0402064853

CÔNG TY TNHH STROOP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106807139

CÔNG TY TNHH STRONGMAN

Mã số thuế: 0314543737

CÔNG TY TNHH STRONGHOLD

Mã số thuế: 0314211587

CÔNG TY TNHH STRONGFIRST

Mã số thuế: 0108676097

CÔNG TY TNHH STRONGEST VIỆT

Mã số thuế: 0315813697

CÔNG TY TNHH STRONGBUNCH VIETNAM

Mã số thuế: 3702712878

CÔNG TY TNHH STRONG WIND

Mã số thuế: 1501078344

CÔNG TY TNHH STRONG VINA

Mã số thuế: 2400901764

CÔNG TY TNHH STRONG SEAFOOD

Mã số thuế: 0316877414

CÔNG TY TNHH STRONG LIGHT (BẮC NINH)

Mã số thuế: 2300787631

CÔNG TY TNHH STRONG INTENSITY

Mã số thuế: 2901792202

CÔNG TY TNHH STRONG COFFEE

Mã số thuế: 0316925040

CÔNG TY TNHH STRIVER LE

Mã số thuế: 5801465479

CÔNG TY TNHH STRENXT ĐẶNG NGUYÊN

Mã số thuế: 0315455240

CÔNG TY TNHH STRENGTH YOGA

Mã số thuế: 0801294785

CÔNG TY TNHH STRENGTH SPORTS

Mã số thuế: 5702043878

CÔNG TY TNHH STRELITZIA

Mã số thuế: 0316663437

CÔNG TY TNHH STREK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312779286

CÔNG TY TNHH STREETFOOD

Mã số thuế: 0315643300

CÔNG TY TNHH STREET GUARDIAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107719968

CÔNG TY TNHH STREET GANG

Mã số thuế: 0316158836

CÔNG TY TNHH STREET CRANE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314030541

CÔNG TY TNHH STREET CORNER TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0315843860

CÔNG TY TNHH STREAMY

Mã số thuế: 0314633130

CÔNG TY TNHH STREAMLINE VN

Mã số thuế: 0312826708

CÔNG TY TNHH STREAMCAST ASIA

Mã số thuế: 0312803965

CÔNG TY TNHH STREAMCAST ASIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314516028

CÔNG TY TNHH STREAMBIT

Mã số thuế: 0108821629

CÔNG TY TNHH STREAM TRADING

Mã số thuế: 0314660617

CÔNG TY TNHH STREAM MEDIA

Mã số thuế: 0314639245

CÔNG TY TNHH STREAM MARKETING GROUP

Mã số thuế: 0316080097

CÔNG TY TNHH STRAWBERRY JAM HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109646225

CÔNG TY TNHH STRAW ME BAMBOO

Mã số thuế: 0315935582

CÔNG TY TNHH STRATPHARMA AG

Mã số thuế: 0312951392

CÔNG TY TNHH STRATEGY DAILY

Mã số thuế: 0316928154

CÔNG TY TNHH STRATEGIC AI

Mã số thuế: 0316165664

CÔNG TY TNHH STRATAVO LTD

Mã số thuế: 0316617818

CÔNG TY TNHH STRANGE

Mã số thuế: 0316633062

Tìm thông tin Doanh nghiệp