Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
3Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
4Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
5Hoạt động tư vấn quản lý70200
6Quảng cáo73100
7Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
8Đại lý du lịch79110
9Điều hành tua du lịch79120
10Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN CAR PASSION (Tên nước ngoài: CAR PASSION CORPORATION), Mã số thuế: 0314556863, được thành lập ngày 05/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 460/6/11 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN CASARO MIỀN BẮC

Mã số thuế: 0103036031

CÔNG TY CỔ PHẦN CASANOVA

Mã số thuế: 2500605670

CÔNG TY CỔ PHẦN CASANI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109597183

CÔNG TY CỔ PHẦN CASALIA

Mã số thuế: 0105178022

CÔNG TY CỔ PHẦN CASAKID VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108323535

CÔNG TY CỔ PHẦN CASA-DECOR

Mã số thuế: 0105784471

CÔNG TY CỔ PHẦN CASA VERDE

Mã số thuế: 0310617353

CÔNG TY CỔ PHẦN CASA INVESTMENT

Mã số thuế: 0316566585

CÔNG TY CỔ PHẦN CASA DÉCO

Mã số thuế: 0316300708

CÔNG TY CỔ PHẦN CARVILL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0103047140

CÔNG TY CỔ PHẦN CARTEK - ICTU

Mã số thuế: 4601524855

CÔNG TY CỔ PHẦN CARSTAY

Mã số thuế: 0315931122

CÔNG TY CỔ PHẦN CARSON CẦN THƠ

Mã số thuế: 1801370893

CÔNG TY CỔ PHẦN CARROT SOLUTION

Mã số thuế: 0108493946

CÔNG TY CỔ PHẦN CARRIER

Mã số thuế: 0104770652

CÔNG TY CỔ PHẦN CARRIER

Mã số thuế: 0103047536

CÔNG TY CỔ PHẦN CARPE DIEM

Mã số thuế: 2301097366

CÔNG TY CỔ PHẦN CARO

Mã số thuế: 0109259089

CÔNG TY CỔ PHẦN CARON HOLDINGS

Mã số thuế: 0109683516

CÔNG TY CỔ PHẦN CARNIVAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105284493

CÔNG TY CỔ PHẦN CARMALL

Mã số thuế: 0314175603

CÔNG TY CỔ PHẦN CARMALL TYRE

Mã số thuế: 0316162825

CÔNG TY CỔ PHẦN CARGO LINK

Mã số thuế: 0312499803

CÔNG TY CỔ PHẦN CARESOFT HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108297356

CÔNG TY CỔ PHẦN CAREPLUS HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109293851

CÔNG TY CỔ PHẦN CAREFA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106819021

CÔNG TY CỔ PHẦN CAREERVN

Mã số thuế: 0314177914

CÔNG TY CỔ PHẦN CAREERBUILDER

Mã số thuế: 0313777612

CÔNG TY CỔ PHẦN CAREERBUILDER

Mã số thuế: 0312310247

CÔNG TY CỔ PHẦN CAREER PARTNER

Mã số thuế: 0316340080

CÔNG TY CỔ PHẦN CARE WITH LOVE

Mã số thuế: 0311601998

CÔNG TY CỔ PHẦN CARE VN (NTNN)

Mã số thuế: 0315420551

CÔNG TY CỔ PHẦN CARE PROPERTY

Mã số thuế: 0311906090

CÔNG TY CỔ PHẦN CARDVIET

Mã số thuế: 0104736563

CÔNG TY CỔ PHẦN CARDVIET

Mã số thuế: 0103047022

CÔNG TY CỔ PHẦN CAR-ADS

Mã số thuế: 0314696148

Tìm thông tin Doanh nghiệp