Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn tổng hợp46900

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH OYA (Tên nước ngoài: OYA COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314526058, được thành lập ngày 18/07/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 14 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà KANG CHOONGKOO

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn tổng hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH P E O VIỆT NAM

Mã số thuế: 0310660341

CÔNG TY TNHH P BÌNH PHƯƠNG

Mã số thuế: 0109351782

CÔNG TY TNHH P AN VI NA

Mã số thuế: 0310214019

CÔNG TY TNHH P - THÁI CHÂU VINA

Mã số thuế: 0312674244

CÔNG TY TNHH P - SMART

Mã số thuế: 0316133768

CÔNG TY TNHH P - N KHÔNG TÊN

Mã số thuế: 0313770455

CÔNG TY TNHH P & V VIỆT NAM

Mã số thuế: 0310607387

CÔNG TY TNHH P & T

Mã số thuế: 0102000147

CÔNG TY TNHH P & T CONSULTANTS

Mã số thuế: 3501913743-002

CÔNG TY TNHH P & S LOGISTICS

Mã số thuế: 0201814520

CÔNG TY TNHH P & P YELLOWSTONE

Mã số thuế: 1101833666

CÔNG TY TNHH P & L LAND

Mã số thuế: 0316666364

CÔNG TY TNHH P & F VINA

Mã số thuế: 3603417543

CÔNG TY TNHH P & F VINA

Mã số thuế: 3602593514

CÔNG TY TNHH P & B GRP

Mã số thuế: 0315739267

CÔNG TY TNHH P & ARGO

Mã số thuế: 0311384581

CÔNG TY TNHH OÁNH HUYỀN

Mã số thuế: 2802820730

CÔNG TY TNHH OÁNH HIỀN

Mã số thuế: 3702577548

CÔNG TY TNHH O

Mã số thuế: 0102022188

CÔNG TY TNHH OZ

Mã số thuế: 0312229211

CÔNG TY TNHH OZZ

Mã số thuế: 0313813765

CÔNG TY TNHH OZY21

Mã số thuế: 0313869630

CÔNG TY TNHH OZUKHUN

Mã số thuế: 0105590814

CÔNG TY TNHH OZTRAVEL

Mã số thuế: 0106911813

CÔNG TY TNHH OZONE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315140868

CÔNG TY TNHH OZONE HỢP NHẤT

Mã số thuế: 0105167020

CÔNG TY TNHH OZONE CẦN THƠ

Mã số thuế: 1801433737

CÔNG TY TNHH OZONE BEER

Mã số thuế: 0401975733

CÔNG TY TNHH OZOLIVE

Mã số thuế: 0104894584

CÔNG TY TNHH OZOLIVE

Mã số thuế: 0104103813

CÔNG TY TNHH OZMACHINE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316084165

CÔNG TY TNHH OZIN TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 0107623180

CÔNG TY TNHH OZIDO

Mã số thuế: 2300941900

CÔNG TY TNHH OZAX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316435705

CÔNG TY TNHH OZAX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316034220

CÔNG TY TNHH OZAPCA

Mã số thuế: 3702541284

CÔNG TY TNHH OZANO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108683312

CÔNG TY TNHH OZALINH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106761942

CÔNG TY TNHH OZ TOKBOKKI

Mã số thuế: 0316465026

CÔNG TY TNHH OZ MART VIỆT ÚC

Mã số thuế: 0402032403

CÔNG TY TNHH OZ LEATHER

Mã số thuế: 0315357028

CÔNG TY TNHH OZ ENGINEERING

Mã số thuế: 3702645678

CÔNG TY TNHH OZ BURGERS

Mã số thuế: 5801415894

CÔNG TY TNHH OYO VIỆT NAM

Mã số thuế: 5701810379

CÔNG TY TNHH OYD ELECTRONIC

Mã số thuế: 0108827067

Tìm thông tin Doanh nghiệp