Ngành nghề kinh doanh

1Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
2Sản xuất khác chưa được phân vào đâu32900
3Sửa chữa máy móc, thiết bị33120
4Xây dựng nhà các loại41000
5Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
6Xây dựng công trình công ích42200
7Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
8Phá dỡ43110
9Chuẩn bị mặt bằng43120
10Lắp đặt hệ thống điện43210
11Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
12Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
13Hoàn thiện công trình xây dựng43300
14Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
15Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
16Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
17Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
18Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
19Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
20Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
21Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
22Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
23Hoạt động tư vấn quản lý70200
24Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
25Quảng cáo73100
26Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
27Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
28Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
29Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
30Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn80200
31Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp81100
32Vệ sinh chung nhà cửa81210
33Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290
34Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan81300

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 456 (Tên nước ngoài: 456 INVESTMENT CONSULTING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314525463, được thành lập ngày 18/07/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 4/11/3 Đường số 6, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HÀ VĂN TRƯỜNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AMI

Mã số thuế: 0313683812

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AKIRA

Mã số thuế: 0316773599

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AHD

Mã số thuế: 0104553834

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AHD

Mã số thuế: 0102044671

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS

Mã số thuế: 0314731970

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ADP

Mã số thuế: 0313848888

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ADN

Mã số thuế: 0313994663

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ACM

Mã số thuế: 0316519955

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ACE

Mã số thuế: 3702919713

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ A2P

Mã số thuế: 0314073295

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ A.C.C

Mã số thuế: 0315467888

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ A&H;

Mã số thuế: 0109113890

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ A&D

Mã số thuế: 0312584907

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 68

Mã số thuế: 5801410543

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 611

Mã số thuế: 0310839821

Tìm thông tin Doanh nghiệp