Ngành nghề kinh doanh

1Xuất bản phần mềm58200
2Lập trình máy vi tính62010
3Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
4Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TECH STORM (Tên nước ngoài: TECH STORM SOFTWARE COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314525174, được thành lập ngày 18/07/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 407A Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ÂU VĨNH THIỆN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xuất bản phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TLCSOFT

Mã số thuế: 0107561978

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TLA

Mã số thuế: 0109218847

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TK

Mã số thuế: 0314621713

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 0310783463

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TINYPOS

Mã số thuế: 0316369139

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TINH XA

Mã số thuế: 1201020819

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TINH VỆ

Mã số thuế: 0401510061

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TINH TẤN

Mã số thuế: 0313470740

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TINH HOA

Mã số thuế: 0313290603

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIN TẤN

Mã số thuế: 0310260689

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THĂNG LONG

Mã số thuế: 5701590412

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THÁI SƠN

Mã số thuế: 0313532443

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THÁI HÙNG

Mã số thuế: 0106927073

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THÀNH VIỆT

Mã số thuế: 0104985760

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 0108078072

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0312818873

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THU HÀ

Mã số thuế: 0106117914

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THL

Mã số thuế: 0313591470

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN PHÁT

Mã số thuế: 0311939258

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN HẢI

Mã số thuế: 0313229158

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THANH MAI

Mã số thuế: 0310722742

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THANH DUY

Mã số thuế: 1301069247

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THAI TRUNG

Mã số thuế: 0312986067

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TEKVIZON

Mã số thuế: 0316630505

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TECHNIXO

Mã số thuế: 0109249771

Tìm thông tin Doanh nghiệp