Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Chế biến và bảo quản rau quả1030
3Sản xuất khác chưa được phân vào đâu32900
4Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn33110
5Sửa chữa máy móc, thiết bị33120
6Sửa chữa thiết bị điện33140
7Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)33150
8Sửa chữa thiết bị khác33190
9Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp33200
10Khai thác, xử lý và cung cấp nước36000
11Thoát nước và xử lý nước thải3700
12Thu gom rác thải không độc hại38110
13Thu gom rác thải độc hại3812
14Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại38210
15Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
16Tái chế phế liệu3830
17Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác39000
18Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
19Xây dựng công trình công ích42200
20Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
21Phá dỡ43110
22Chuẩn bị mặt bằng43120
23Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
24Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
25Đại lý, môi giới, đấu giá4610
26Bán buôn thực phẩm4632
27Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
28Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
29Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
30Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
31Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
32Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
33Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
34Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
35Hoạt động cấp tín dụng khác64920
36Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
37Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
38Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
39Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
40Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
41Trồng cây gia vị, cây dược liệu0128
42Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp01300
43Chăn nuôi trâu, bò01410
44Chăn nuôi ngựa, lừa, la01420
45Chăn nuôi dê, cừu01440
46Chăn nuôi lợn01450
47Chăn nuôi gia cầm0146
48Chăn nuôi khác01490
49Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp01500
50Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
51Khai thác quặng sắt07100
52Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt0722
53Dịch vụ đóng gói82920
54Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
55Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu93290
56Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
57Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật1040
58Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
59Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác16210
60In ấn18110
61Dịch vụ liên quan đến in18120
62Sản xuất than cốc19100
63Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế19200
64Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ20120
65Đại lý du lịch79110
66Điều hành tua du lịch79120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ MIỀN NAM (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ MIỀN NAM), Mã số thuế: 0314525015, được thành lập ngày 18/07/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 2D10 Tỉnh lộ 10, ấp 2, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NÔNG NGƯ CƠ MINH NHẬT

Mã số thuế: 1101932674

CÔNG TY TNHH NÔNG NGƯ CƠ DÂN HẬU

Mã số thuế: 1101856279

CÔNG TY TNHH NÔNG NGUYÊN

Mã số thuế: 5801379156

CÔNG TY TNHH NÔNG NGUYÊN XANH

Mã số thuế: 6001490693

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 1300631537

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ẤN ĐỘ

Mã số thuế: 1801482269

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ƯU VIỆT

Mã số thuế: 0109592065

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐỨC TRÍ

Mã số thuế: 0314185714

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐỨC ANH

Mã số thuế: 2802570174

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐẮK LÂM

Mã số thuế: 5801268840

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐẠI LONG

Mã số thuế: 0309764956

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐÔNG TÂY

Mã số thuế: 0313472459

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐÔNG KHÊ

Mã số thuế: 4800896079

Tìm thông tin Doanh nghiệp