Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý du lịch79110
2Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
3Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
4Bán mô tô, xe máy4541
5Đại lý, môi giới, đấu giá4610
6Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
7Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
8Điều hành tua du lịch79120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH PHILIP (Tên nước ngoài: THANH BINH PHILIP COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314524861, được thành lập ngày 18/07/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 102/41 Thích Quảng Đức, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐINH HÀ NGỌC THU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đại lý du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THANH CHÂU PETRO

Mã số thuế: 3502457229

CÔNG TY TNHH THANH CHÂU 35

Mã số thuế: 2700872200

CÔNG TY TNHH THANH CHÁNH

Mã số thuế: 3502444269

CÔNG TY TNHH THANH CHUYỀN

Mã số thuế: 2801517643

CÔNG TY TNHH THANH CHUNG

Mã số thuế: 2901247768

CÔNG TY TNHH THANH CHI FRUIT

Mã số thuế: 0109588566

CÔNG TY TNHH THANH CAO

Mã số thuế: 4800740402

CÔNG TY TNHH THANH CAO VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500453812

CÔNG TY TNHH THANH CAO MINH

Mã số thuế: 0201562168

CÔNG TY TNHH THANH BỤI CFF

Mã số thuế: 0402059074

CÔNG TY TNHH THANH BỘI

Mã số thuế: 0315501659

CÔNG TY TNHH THANH BẰNG EMB

Mã số thuế: 2802960015

CÔNG TY TNHH THANH BẰNG BẮC NINH

Mã số thuế: 2301037984

CÔNG TY TNHH THANH BẢO THANH

Mã số thuế: 4201290465

CÔNG TY TNHH THANH BẢO PHÚC

Mã số thuế: 0801270745

CÔNG TY TNHH THANH BẢO PHÚC HD

Mã số thuế: 0801304698

CÔNG TY TNHH THANH BẢO LONG

Mã số thuế: 2300890501

CÔNG TY TNHH THANH BẢO KHÁNH

Mã số thuế: 2802307053

CÔNG TY TNHH THANH BẢO DUY

Mã số thuế: 5801460079

CÔNG TY TNHH THANH BẠCH KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 0312605307

CÔNG TY TNHH THANH BÍCH

Mã số thuế: 1601656334

CÔNG TY TNHH THANH BÍCH NGỌC

Mã số thuế: 4201892861

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH

Mã số thuế: 3400845455

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH.VN

Mã số thuế: 1101419046

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH ĐỒNG NAI

Mã số thuế: 3603754605

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001703609

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH ĐÔNG KINH

Mã số thuế: 0313206432

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH VŨNG TÀU

Mã số thuế: 3502417089

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH VITAMIN

Mã số thuế: 3702899619

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH USA

Mã số thuế: 2300933258

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH TĐ

Mã số thuế: 0316687357

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH TÚ

Mã số thuế: 0700773929

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH TRÀ VINH

Mã số thuế: 2100643960

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH TND

Mã số thuế: 3100992561

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH THỊNH

Mã số thuế: 2400631451

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601449090

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH THT

Mã số thuế: 2802880747

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH THANH HÓA

Mã số thuế: 2802469079

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH THANH HÀ

Mã số thuế: 1101893288

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH THABICO FOOD

Mã số thuế: 0315150961

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH TAM ĐIỆP

Mã số thuế: 2700908136

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH SƠN

Mã số thuế: 0105454307

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH SÀI GÒN

Mã số thuế: 0312735761

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH PLASTIC

Mã số thuế: 0316175165

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802300065

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601035113

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH PHÚ SƠN

Mã số thuế: 3602367508

Tìm thông tin Doanh nghiệp