Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
3Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
4Hoạt động tư vấn quản lý70200
5Cung ứng lao động tạm thời78200
6Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VANTAGE ENERGY (Tên nước ngoài: VANTAGE ENERGY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314524798, được thành lập ngày 18/07/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 386-388 Hoàng Diệu, Phường 05, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM THỊ NGỌC LAN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VASTCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107715508

CÔNG TY TNHH VAST REACH

Mã số thuế: 0105982709

CÔNG TY TNHH VAST OCEAN VO VIỆT NAM

Mã số thuế: 1301108785

CÔNG TY TNHH VAST AUTO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105668475

CÔNG TY TNHH VASSEN VIETNAM

Mã số thuế: 0313239188

CÔNG TY TNHH VASOLAR

Mã số thuế: 5801439616

CÔNG TY TNHH VASOFT

Mã số thuế: 0108770445

CÔNG TY TNHH VASIA QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0108659133

CÔNG TY TNHH VASGO

Mã số thuế: 0316529262

CÔNG TY TNHH VASCONS

Mã số thuế: 0315596393

CÔNG TY TNHH VASAGO

Mã số thuế: 0311413994

CÔNG TY TNHH VASACO

Mã số thuế: 0314015656

CÔNG TY TNHH VASA TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0108331825

CÔNG TY TNHH VAS-TECH

Mã số thuế: 0107558164

CÔNG TY TNHH VAS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312060188

CÔNG TY TNHH VAS EXPRESS

Mã số thuế: 0315525120

CÔNG TY TNHH VARUS SAIGON

Mã số thuế: 0312985200

CÔNG TY TNHH VARUNA

Mã số thuế: 0312036971

CÔNG TY TNHH VARO VINA

Mã số thuế: 2301092047

CÔNG TY TNHH VARIETE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0202040365

CÔNG TY TNHH VARIDEA VIỆT NAM

Mã số thuế: 3301652438

CÔNG TY TNHH VAREAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109244886

CÔNG TY TNHH VAREAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108704322

CÔNG TY TNHH VARDU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107329439

CÔNG TY TNHH VARDE SWEDEN

Mã số thuế: 0316352375

CÔNG TY TNHH VARDANEGA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107554755

CÔNG TY TNHH VARA

Mã số thuế: 5400520676

CÔNG TY TNHH VARAOKE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312880166

CÔNG TY TNHH VAR QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0109134989

CÔNG TY TNHH VAPX

Mã số thuế: 0315349362

CÔNG TY TNHH VAPPSO

Mã số thuế: 0316052244

CÔNG TY TNHH VAPOR LIGHT VIETNAM

Mã số thuế: 0109530862

CÔNG TY TNHH VAPEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107789161

CÔNG TY TNHH VAPECO THANH THỦY

Mã số thuế: 2601051718

CÔNG TY TNHH VAPE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314170612

CÔNG TY TNHH VAPE EMPIRE

Mã số thuế: 0313671704

CÔNG TY TNHH VAPAUS

Mã số thuế: 0315123943

CÔNG TY TNHH VAPA HỘI AN

Mã số thuế: 4001147404

CÔNG TY TNHH VAP CLOTHING

Mã số thuế: 0106092321

CÔNG TY TNHH VANYT BEAUTY CLINIC

Mã số thuế: 0315737598

CÔNG TY TNHH VANXA REIT

Mã số thuế: 3301674537

CÔNG TY TNHH VANUCO HOÀNG GIA

Mã số thuế: 0107526684

CÔNG TY TNHH VANU DECOR

Mã số thuế: 0109097624

CÔNG TY TNHH VANTS

Mã số thuế: 0401837370

CÔNG TY TNHH VANTR

Mã số thuế: 0315043737

CÔNG TY TNHH VANTO

Mã số thuế: 0315601332

CÔNG TY TNHH VANTIN

Mã số thuế: 0313508627

CÔNG TY TNHH VANTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314982572

Tìm thông tin Doanh nghiệp