Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PUNJABI TRADE VN (Tên nước ngoài: PUNJABI TRADE VN COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314524389, được thành lập ngày 17/07/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 466/4 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà SINGH LAKHWINDER

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PURES APPLE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109160724

CÔNG TY TNHH PURENATURE VN

Mã số thuế: 0315823215

CÔNG TY TNHH PUREMOB CÔNG NGHỆ

Mã số thuế: 0108349325

CÔNG TY TNHH PURELIFE VINA

Mã số thuế: 0315433543

CÔNG TY TNHH PURELIFE HOME (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 1101928981

CÔNG TY TNHH PUREGOLDSG VN

Mã số thuế: 0314405134

CÔNG TY TNHH PUREDECOR

Mã số thuế: 0316121480

CÔNG TY TNHH PURECOLOR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109511852

CÔNG TY TNHH PURECARE

Mã số thuế: 0313902278

CÔNG TY TNHH PUREATIVE

Mã số thuế: 0402037641

CÔNG TY TNHH PUREAD

Mã số thuế: 0312966367

CÔNG TY TNHH PURE WHITE

Mã số thuế: 0316420145

CÔNG TY TNHH PURE VN

Mã số thuế: 0801220173

CÔNG TY TNHH PURE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313019425

CÔNG TY TNHH PURE VINA

Mã số thuế: 6001708195

CÔNG TY TNHH PURE STONE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316917339

CÔNG TY TNHH PURE SONIK

Mã số thuế: 0312829353

CÔNG TY TNHH PURE SAFFRON FARMS

Mã số thuế: 0315806795

CÔNG TY TNHH PURE PROJECTS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311368607

CÔNG TY TNHH PURE NATURE PMH

Mã số thuế: 0315846477

CÔNG TY TNHH PURE LIFE

Mã số thuế: 0314654860

CÔNG TY TNHH PURE LIFE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107756751

CÔNG TY TNHH PURE KOREA VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300896983

CÔNG TY TNHH PURE INTENTIONS

Mã số thuế: 0315609236

CÔNG TY TNHH PURE HOME

Mã số thuế: 0314626415

CÔNG TY TNHH PURE HOME VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316913581

CÔNG TY TNHH PURE HEART

Mã số thuế: 0316533036

CÔNG TY TNHH PURE GAS

Mã số thuế: 3702772919

CÔNG TY TNHH PURE FIT

Mã số thuế: 0315281629

CÔNG TY TNHH PURE EVERYDAY

Mã số thuế: 0313132149

CÔNG TY TNHH PURE ELECTRIC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0402077299

CÔNG TY TNHH PURE BEANS

Mã số thuế: 0315133518

CÔNG TY TNHH PURE BALANCE YOGA

Mã số thuế: 0402054799

CÔNG TY TNHH PURE & PURE

Mã số thuế: 0315350470

CÔNG TY TNHH PURCHASING MINH CHÂU

Mã số thuế: 4601302570

CÔNG TY TNHH PURCHASING CARE

Mã số thuế: 0315569833

CÔNG TY TNHH PURATOS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311980640

CÔNG TY TNHH PURAFOOD

Mã số thuế: 0108564650

CÔNG TY TNHH PURA VIDA

Mã số thuế: 0314588488

CÔNG TY TNHH PURA VIDA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109104261

CÔNG TY TNHH PUPPY & CESAR

Mã số thuế: 0312399862

CÔNG TY TNHH PUNYA

Mã số thuế: 0315747518

CÔNG TY TNHH PUNTURE SAFE VIETNAM

Mã số thuế: 0314524727

CÔNG TY TNHH PUNTA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106669746

CÔNG TY TNHH PUNNATA GROUP

Mã số thuế: 0108577561

CÔNG TY TNHH PUNMA

Mã số thuế: 0316586542

Tìm thông tin Doanh nghiệp