Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
2Xuất bản phần mềm58200
3Lập trình máy vi tính62010
4Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM GALASOFT (Tên nước ngoài: GALASOFT SOFTWARE COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314523120, được thành lập ngày 18/07/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng lửng tại tầng 1, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HUỲNH THẾ VIỆT

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động thiết kế chuyên dụng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HNT

Mã số thuế: 0316201979

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HITOSOFT

Mã số thuế: 0314260591

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HITA

Mã số thuế: 1801702098

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HIKO

Mã số thuế: 0402098919

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HIERARCHY

Mã số thuế: 0311819747

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HIDO

Mã số thuế: 5801464186

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HICAS

Mã số thuế: 0106695753

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HG

Mã số thuế: 0315584609

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HELLOTECH

Mã số thuế: 0105680962

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HELIX

Mã số thuế: 0315406010

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104977985

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HANOISOFT

Mã số thuế: 0107761279

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HALOSOFT

Mã số thuế: 0315472990

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HADOWORKS

Mã số thuế: 0316779512

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM H2SOFT

Mã số thuế: 4201687453

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM GÁN

Mã số thuế: 0313025531

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM GREELY

Mã số thuế: 0313773336

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM GRAVITAS

Mã số thuế: 0109449499

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM GOTIS

Mã số thuế: 0312659775

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM GOFA

Mã số thuế: 0313314163

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM GMG

Mã số thuế: 2600877318

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM GLOBAL WORKX

Mã số thuế: 0109205679

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM GIT

Mã số thuế: 0315877700

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM GIS

Mã số thuế: 0105848213

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM GIA LONG

Mã số thuế: 0313568591

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM GGTECH

Mã số thuế: 0109709210

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM GGO

Mã số thuế: 0109107752

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM GENIE

Mã số thuế: 0316099059

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM GENEAT

Mã số thuế: 0108725114

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM GAM

Mã số thuế: 0109127501

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM GAMMA

Mã số thuế: 0106043331

Tìm thông tin Doanh nghiệp