Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
2Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
3Bán buôn thực phẩm4632
4Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
6Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
7Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
8Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan81300

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHÀ XANH (Tên nước ngoài: GREEN HOUSE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314518297, được thành lập ngày 18/07/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 123 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỤY TRÀ MY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHÂN HÒA

Mã số thuế: 0312073388

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHÀ XINH

Mã số thuế: 0314028052

Tìm thông tin Doanh nghiệp