Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
2Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
3Bán buôn thực phẩm4632
4Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn10750
5Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu10790

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHÍA TRƯỚC (Tên nước ngoài: FRONT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314328497, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 96/2 đường Nguyễn Thông, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRỊNH HOÀNG NGUYÊN, Số điện thoại: 0913745937, Địa chỉ: số 96/2 đường Nguyễn Thông, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY ATP

Mã số thuế: 0316067723

CÔNG TY TNHH PHÒNG ADR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315163777

CÔNG TY TNHH PHÍP HOÀ

Mã số thuế: 0201705578

CÔNG TY TNHH PHÍA ĐÔNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312904642

Tìm thông tin Doanh nghiệp