Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Bán buôn thực phẩm4632
4Bán buôn đồ uống4633
5Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
6Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
7Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
8Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
9Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
10Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
11Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
12Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
13Cổng thông tin63120
14Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
15Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
16Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
17Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
18Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí90000

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN BRL (Tên nước ngoài: BRL JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0314328384, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 19 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN QUANG TRIỆU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN BT HOLDING

Mã số thuế: 0316286041

CÔNG TY CỔ PHẦN BT GROUP

Mã số thuế: 0801190144

CÔNG TY CỔ PHẦN BT FOODS

Mã số thuế: 0107493608

CÔNG TY CỔ PHẦN BS

Mã số thuế: 0104413474

CÔNG TY CỔ PHẦN BSUITE

Mã số thuế: 0315449800

CÔNG TY CỔ PHẦN BSTA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108691835

CÔNG TY CỔ PHẦN BST VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106560428

CÔNG TY CỔ PHẦN BST HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106275205

CÔNG TY CỔ PHẦN BSS HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107949136

CÔNG TY CỔ PHẦN BSR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312319017

CÔNG TY CỔ PHẦN BSOFT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107554064

CÔNG TY CỔ PHẦN BSK VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300968638

CÔNG TY CỔ PHẦN BSH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105910302

CÔNG TY CỔ PHẦN BSG

Mã số thuế: 0313617182

CÔNG TY CỔ PHẦN BSG LAND

Mã số thuế: 0109404603

CÔNG TY CỔ PHẦN BSG INC

Mã số thuế: 0108771777

CÔNG TY CỔ PHẦN BSG HOLDING

Mã số thuế: 0109252911

CÔNG TY CỔ PHẦN BSF SMART FARM

Mã số thuế: 0316444724

CÔNG TY CỔ PHẦN BSC

Mã số thuế: 0900699013

CÔNG TY CỔ PHẦN BSC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0103021786

CÔNG TY CỔ PHẦN BSC HOA MINH

Mã số thuế: 0109680226

CÔNG TY CỔ PHẦN BSB

Mã số thuế: 3002068520

CÔNG TY CỔ PHẦN BSBP TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0107532705

CÔNG TY CỔ PHẦN BSB FARMSTAY

Mã số thuế: 3002147885

CÔNG TY CỔ PHẦN BS TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0106767655

CÔNG TY CỔ PHẦN BS HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109058544

CÔNG TY CỔ PHẦN BS CỦA TÔI

Mã số thuế: 0313438024

CÔNG TY CỔ PHẦN BRT

Mã số thuế: 0401459270

CÔNG TY CỔ PHẦN BROTHER

Mã số thuế: 0105990185

CÔNG TY CỔ PHẦN BROTHERS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106666079

CÔNG TY CỔ PHẦN BROTHERS HOLDING

Mã số thuế: 0315369418

CÔNG TY CỔ PHẦN BROTHERS GROUP

Mã số thuế: 0202011011

CÔNG TY CỔ PHẦN BROTHERS E&C

Mã số thuế: 0107680485

CÔNG TY CỔ PHẦN BROTHERS CONCEPT

Mã số thuế: 0108817100

CÔNG TY CỔ PHẦN BROSS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109297630

CÔNG TY CỔ PHẦN BROSOLUTION

Mã số thuế: 0311686127

CÔNG TY CỔ PHẦN BROSOLAR

Mã số thuế: 0109335300

CÔNG TY CỔ PHẦN BROSHOUSE

Mã số thuế: 0316510173

CÔNG TY CỔ PHẦN BROS CITY LAND

Mã số thuế: 0315613659

CÔNG TY CỔ PHẦN BROKER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106801835

CÔNG TY CỔ PHẦN BROGROUP

Mã số thuế: 0401979713

CÔNG TY CỔ PHẦN BROCOM

Mã số thuế: 0109142771

CÔNG TY CỔ PHẦN BRO PACIFIC

Mã số thuế: 0109069218

Tìm thông tin Doanh nghiệp