Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu93290
2Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Hoạt động viễn thông khác6190
5Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GAME NGỌC CHÂU (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GAME NGỌC CHÂU), Mã số thuế: 0314328377, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 70/1 A Đường 109, khu phố 5, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN NGỌC CHÂU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ HK

Mã số thuế: 1101839315

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ HIẾU TRẦN

Mã số thuế: 0312950624

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ HIT MAKER

Mã số thuế: 0108412753

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ HIGHWAY

Mã số thuế: 0314870540

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ HH

Mã số thuế: 0316472150

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ HD

Mã số thuế: 0312118293

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ HAPPY

Mã số thuế: 1900651870

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ HAPPY LIFE

Mã số thuế: 0314624672

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ HANH HUYỀN

Mã số thuế: 0108288873

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ H2O

Mã số thuế: 0314510957

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ H&D

Mã số thuế: 0315834231

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ G

Mã số thuế: 0316272024

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GRAMMY

Mã số thuế: 0108795922

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GOM

Mã số thuế: 0314237352

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GOLD

Mã số thuế: 3401146682

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GOLDEN A

Mã số thuế: 0108868987

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GOGURYEO

Mã số thuế: 0316295039

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GIA ĐÌNH

Mã số thuế: 0312007787

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GIA THI

Mã số thuế: 0312442525

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GIA HƯNG

Mã số thuế: 0313532362

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GIA HÂN

Mã số thuế: 0312935986

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GIA BẢO

Mã số thuế: 0310526829

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GET UP

Mã số thuế: 0311991071

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GAMES ANH THƯ

Mã số thuế: 0313171684

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GAME VIỆT

Mã số thuế: 0314219184

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GAME RUBY

Mã số thuế: 0315752028

Tìm thông tin Doanh nghiệp