Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán buôn đồ uống4633
4Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
5Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
6Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
7Dịch vụ ăn uống khác56290
8Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
9Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
10Hoạt động nhiếp ảnh74200
11Dịch vụ đóng gói82920
12Sản xuất các loại bánh từ bột10710
13Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu10790
14Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HOÀNG VIỆT (Tên nước ngoài: HOANG VIET FOOD DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314328352, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 56/34 đường HT 27, Khu phố 6, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM THỊ HỒNG VÂN, Số điện thoại: 0988513967-0968, Địa chỉ: 56/34 đường HT 27, Khu phố 6, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp