Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất các cấu kiện kim loại2511
2Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
3Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
4Xây dựng nhà các loại4100
5Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
6Xây dựng công trình công ích4220
7Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4290
8Phá dỡ4311
9Chuẩn bị mặt bằng4312
10Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
11Hoàn thiện công trình xây dựng4330
12Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
13Đại lý, môi giới, đấu giá4610
14Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
15Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
16Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
17Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN UYỂN (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN UYỂN), Mã số thuế: 0314328338, được thành lập ngày 03/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 1/29B Đường ấp Đình 2, ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Uyển

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất các cấu kiện kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÂN MỸ

Mã số thuế: 3702765118

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÂN LINH

Mã số thuế: 0315530730

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÂN KHOA

Mã số thuế: 0316926823

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÂN HÀ

Mã số thuế: 2901235561

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÂN DUNG

Mã số thuế: 0106642102

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÂN BẢO

Mã số thuế: 3001923133

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÂN BẢO

Mã số thuế: 0109271311

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÂN BÌNH

Mã số thuế: 2901575550

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỆT MY

Mã số thuế: 0311311368

Tìm thông tin Doanh nghiệp