Ngành nghề kinh doanh

1Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
2Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
3Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN CV REFERRAL (Tên nước ngoài: CV REFERRAL JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0314328088, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 104 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN PHÚC HIẾU, Số điện thoại: 02873036336, Địa chỉ: 104 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ DALA

Mã số thuế: 0314210382

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ CLASSIC

Mã số thuế: 5900827585

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ CARO

Mã số thuế: 3702575621

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ BAZAN XANH

Mã số thuế: 0310554181

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ AVINA

Mã số thuế: 0107901374

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ ASIA

Mã số thuế: 0315517200

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ AN VIÊN

Mã số thuế: 4201737344

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ AN TÍN

Mã số thuế: 0314026538

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ AN THÁI

Mã số thuế: 6001567427

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ AN NGUYÊN

Mã số thuế: 4201857345

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ 3U

Mã số thuế: 0106550035

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ 123

Mã số thuế: 6001555189

CÔNG TY CỔ PHẦN CZECHVIET

Mã số thuế: 0105780565

CÔNG TY CỔ PHẦN CZECH-VIỆT FOOD

Mã số thuế: 2902020632

CÔNG TY CỔ PHẦN CYT

Mã số thuế: 0311448411

CÔNG TY CỔ PHẦN CYSTACK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107999063

CÔNG TY CỔ PHẦN CYN-TECH

Mã số thuế: 0109131480

CÔNG TY CỔ PHẦN CYFEER

Mã số thuế: 0107556336

CÔNG TY CỔ PHẦN CYCLE PRINT

Mã số thuế: 0314042392

CÔNG TY CỔ PHẦN CYBERTOWN

Mã số thuế: 0109242303

CÔNG TY CỔ PHẦN CYBERSITE

Mã số thuế: 0314330753

CÔNG TY CỔ PHẦN CYBERSITE (NTNN)

Mã số thuế: 0315063282

CÔNG TY CỔ PHẦN CYBERADS

Mã số thuế: 0107597438

CÔNG TY CỔ PHẦN CYBER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107377658

CÔNG TY CỔ PHẦN CYBER ART

Mã số thuế: 0107957680

CÔNG TY CỔ PHẦN CYAN

Mã số thuế: 4001195461

CÔNG TY CỔ PHẦN CYAN (NTNN)

Mã số thuế: 4001205751

CÔNG TY CỔ PHẦN CWM

Mã số thuế: 0315425687

CÔNG TY CỔ PHẦN CVV VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109083438

CÔNG TY CỔ PHẦN CVT.DESIGN

Mã số thuế: 0106751729

CÔNG TY CỔ PHẦN CVT MINH TIÊN

Mã số thuế: 5701887188

CÔNG TY CỔ PHẦN CVS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105915389

CÔNG TY CỔ PHẦN CVPRO

Mã số thuế: 0314603778

CÔNG TY CỔ PHẦN CVN AN PHÁT

Mã số thuế: 2802447163

CÔNG TY CỔ PHẦN CVI MIỀN NAM

Mã số thuế: 0312810793

CÔNG TY CỔ PHẦN CVGREEN

Mã số thuế: 0316184314

CÔNG TY CỔ PHẦN CVC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106998596

CÔNG TY CỔ PHẦN CV VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500565717

Tìm thông tin Doanh nghiệp