Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác23930
3Bán buôn đồ uống4633
4Vận tải hành khách đường bộ khác4932
5Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
6Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
7Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
8Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
9Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
10Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789
11Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
12Giáo dục nghề nghiệp8532
13Giáo dục văn hoá nghệ thuật85520
14Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600
15Đại lý du lịch79110
16Điều hành tua du lịch79120
17Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DE – FORM POTTERY (Tên nước ngoài: DE – FORM POTTERY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314327750, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 81/12 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN ĐAN THY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DEBORAH FLOWER

Mã số thuế: 0315392625

CÔNG TY TNHH DEBON VINA

Mã số thuế: 0316162631

CÔNG TY TNHH DEBIZ

Mã số thuế: 0109068493

CÔNG TY TNHH DEBCO

Mã số thuế: 0316323222

CÔNG TY TNHH DEAWON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108025962

CÔNG TY TNHH DEAURA

Mã số thuế: 0107597004

CÔNG TY TNHH DEAURA YÊN LÃNG

Mã số thuế: 0107853177

CÔNG TY TNHH DEAURA TRẦN THÁI TÔNG

Mã số thuế: 0107863753

CÔNG TY TNHH DEAURA THÁI HÀ

Mã số thuế: 0107857894

CÔNG TY TNHH DEAURA NGUYỄN ĐÌNH THI

Mã số thuế: 0107658881

CÔNG TY TNHH DEAURA NGUYỄN DU

Mã số thuế: 0107409476

CÔNG TY TNHH DEAR FLOWERS

Mã số thuế: 0315090864

CÔNG TY TNHH DEAR CONCEPT

Mã số thuế: 0315160085

CÔNG TY TNHH DEAN HCM

Mã số thuế: 0316200132

CÔNG TY TNHH DEALY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107446830

CÔNG TY TNHH DEALWIN

Mã số thuế: 0401887491

CÔNG TY TNHH DEALINE

Mã số thuế: 0108805659

CÔNG TY TNHH DEALIM VINA

Mã số thuế: 2300598472

CÔNG TY TNHH DEALHOT

Mã số thuế: 0311731651

CÔNG TY TNHH DEALERSEDGE ASIA

Mã số thuế: 0314248788

CÔNG TY TNHH DEALERAN

Mã số thuế: 0401983163

CÔNG TY TNHH DEALCHASER TRAVEL

Mã số thuế: 0401904267

CÔNG TY TNHH DEALBAY

Mã số thuế: 0106813171

CÔNG TY TNHH DEAL XANH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312950656

CÔNG TY TNHH DEAL EASY PAPER

Mã số thuế: 3702223877

CÔNG TY TNHH DEAL DU LỊCH

Mã số thuế: 0311448179

CÔNG TY TNHH DEAL 10 VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106211995

CÔNG TY TNHH DEAKWANG CRANE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107371991

CÔNG TY TNHH DEAKANG

Mã số thuế: 0105367710

CÔNG TY TNHH DEAHYUN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801145303

CÔNG TY TNHH DEAHEUNG METAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314174286

CÔNG TY TNHH DEADONG SYSTEM

Mã số thuế: 0900704721-002

CÔNG TY TNHH DEADONG MOVEL SYSTEM

Mã số thuế: 0900704721-001

CÔNG TY TNHH DEACHANG VINA

Mã số thuế: 1201604405

CÔNG TY TNHH DEABAG HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901098657

CÔNG TY TNHH DEABAG AN XÁ

Mã số thuế: 0109365432

CÔNG TY TNHH DEA SUNG

Mã số thuế: 0314375105

CÔNG TY TNHH DEA JANG KUM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107629168

CÔNG TY TNHH DEA HUNG

Mã số thuế: 2500398375

CÔNG TY TNHH DEA HO

Mã số thuế: 0313775189

CÔNG TY TNHH DEA HAN E&C

Mã số thuế: 0107541361

CÔNG TY TNHH DE-CHEM VINA

Mã số thuế: 2301138982

CÔNG TY TNHH DE'PHUONG GLOBAL

Mã số thuế: 0109446748

Tìm thông tin Doanh nghiệp