Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
2Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác23930
3Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao2394
4Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao23950
5Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
6Sản xuất khác chưa được phân vào đâu32900
7Sửa chữa máy móc, thiết bị33120
8Xây dựng nhà các loại41000
9Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
10Xây dựng công trình công ích42200
11Phá dỡ43110
12Chuẩn bị mặt bằng43120
13Lắp đặt hệ thống điện43210
14Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
15Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
16Hoàn thiện công trình xây dựng43300
17Đại lý, môi giới, đấu giá4610
18Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
19Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
20Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
21Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
22Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
23Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
24Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
25Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
26Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít2022
27Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
28Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SƠN MAXXIS (Tên nước ngoài: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SƠN MAXXIS), Mã số thuế: 0314327655, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐẶNG THỊ NGỌC HÂN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp