Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
2Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
3Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp33200
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610
5Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
6Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TENG XING (Tên nước ngoài: TENG XING (VIET NAM) COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314327581, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 02 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN GIA HUỆ, Số điện thoại: 02838125250, Địa chỉ: 02 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TER WEI

Mã số thuế: 1101933283

CÔNG TY TNHH TEQUILA BAR

Mã số thuế: 0315650273

CÔNG TY TNHH TEQNOLOGICAL ASIA

Mã số thuế: 0316345963

CÔNG TY TNHH TEQNOLOGICAL ASIA

Mã số thuế: 0314699124

CÔNG TY TNHH TEPSCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109571509

CÔNG TY TNHH TEPR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315977991

CÔNG TY TNHH TEPPIS HOUSE

Mã số thuế: 0314401080

CÔNG TY TNHH TEPPAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107439375

CÔNG TY TNHH TEPPAN MAGIC

Mã số thuế: 0315751793

CÔNG TY TNHH TEPFIT LONG BIÊN

Mã số thuế: 0107953502

CÔNG TY TNHH TEPCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106064444

CÔNG TY TNHH TEPBAYMAU

Mã số thuế: 0316163970

CÔNG TY TNHH TEO CONSULTING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108425826

CÔNG TY TNHH TENZIN

Mã số thuế: 0316396301

CÔNG TY TNHH TENXOS

Mã số thuế: 0315623625

CÔNG TY TNHH TENUP

Mã số thuế: 2802882208

CÔNG TY TNHH TENTUM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316008189

CÔNG TY TNHH TENTH ASIA

Mã số thuế: 0315092822

CÔNG TY TNHH TENTEN GLOBAL

Mã số thuế: 0316012971

CÔNG TY TNHH TENTAMEDI

Mã số thuế: 0315765958

CÔNG TY TNHH TENTAC (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 3603393395

CÔNG TY TNHH TENTAC (HỒ CHÍ MINH)

Mã số thuế: 3603313495

CÔNG TY TNHH TENTAC (HÀ NỘI)

Mã số thuế: 0901004923

CÔNG TY TNHH TENT 168

Mã số thuế: 0316293761

CÔNG TY TNHH TENSILE MEMBRANE STRUCTURE

Mã số thuế: 1101897571

CÔNG TY TNHH TENQ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109479609

CÔNG TY TNHH TENPOINT7 VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313614230

CÔNG TY TNHH TENOX KYUSYU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311303550

CÔNG TY TNHH TENOX CHÂU Á

Mã số thuế: 0314259606

CÔNG TY TNHH TENOX CHÂU Á

Mã số thuế: 0313449241

CÔNG TY TNHH TENOR ARCHITECTS

Mã số thuế: 0316544750

CÔNG TY TNHH TENOMAD

Mã số thuế: 3301629446

CÔNG TY TNHH TENOLOGI

Mã số thuế: 0316941645

CÔNG TY TNHH TENOCHIO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108298014

CÔNG TY TNHH TENNIS DOANH NHÂN

Mã số thuế: 0314494367

CÔNG TY TNHH TENNIS ACADEMY

Mã số thuế: 0316909715

CÔNG TY TNHH TENMARK

Mã số thuế: 0313173096

CÔNG TY TNHH TENKA

Mã số thuế: 0316877083

CÔNG TY TNHH TENKAI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0900908443

CÔNG TY TNHH TENKA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108523887

CÔNG TY TNHH TENK VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901990758

CÔNG TY TNHH TENI HOME

Mã số thuế: 0316082351

CÔNG TY TNHH TENG YAN

Mã số thuế: 0314212767

Tìm thông tin Doanh nghiệp