Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)13220
2May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)14100
3Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc14300

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HOÀNG TẤN DŨNG (Tên nước ngoài: HOANG TAN DUNG COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314327493, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 40F Đường Hiệp Thành 18, Khu phố 2, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN HOÀNG NHO

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT THẢO

Mã số thuế: 3603714433

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT PRO

Mã số thuế: 0310752271

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT NÔNG

Mã số thuế: 0312002884

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT MEDIA

Mã số thuế: 0315845723

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900751655

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT LUẬT

Mã số thuế: 0312615136

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT KOREA E&C

Mã số thuế: 0108810200

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0201144474

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT HƯNG

Mã số thuế: 0311016281

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900981877

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT HOLDING

Mã số thuế: 0315927172

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT GIA

Mã số thuế: 4500517562

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT FOOD

Mã số thuế: 0109545139

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT ECO

Mã số thuế: 2902068017

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT BẮC

Mã số thuế: 0201626647

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT BẢO

Mã số thuế: 4500602560

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT AZ

Mã số thuế: 0315269766

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT - PHONG

Mã số thuế: 3502380777

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỄN ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400285801

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIÊN PHÁT

Mã số thuế: 3603709793

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIÊN NHÂN

Mã số thuế: 0315853724

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIÊN NARI

Mã số thuế: 0401857546

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIÊN CÔNG

Mã số thuế: 0108867101

CÔNG TY TNHH HOÀNG VINH ĐẠT

Mã số thuế: 2500570795

CÔNG TY TNHH HOÀNG VINH VINA

Mã số thuế: 0313901644

CÔNG TY TNHH HOÀNG VINH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601535938

CÔNG TY TNHH HOÀNG VINH THÀNH

Mã số thuế: 2901953467

CÔNG TY TNHH HOÀNG VINH QUANG

Mã số thuế: 0316356203

CÔNG TY TNHH HOÀNG VINH NHA TRANG

Mã số thuế: 4201795811

CÔNG TY TNHH HOÀNG VINH HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106197081

CÔNG TY TNHH HOÀNG VINH HIGHLAND

Mã số thuế: 6400434355

CÔNG TY TNHH HOÀNG VINH DƯƠNG

Mã số thuế: 1602040763

CÔNG TY TNHH HOÀNG VINH ANH

Mã số thuế: 0201655260

CÔNG TY TNHH HOÀNG VINH - VTO

Mã số thuế: 0314048330

CÔNG TY TNHH HOÀNG VINH - G L A S S

Mã số thuế: 4101407568

CÔNG TY TNHH HOÀNG VINA

Mã số thuế: 3702498744

CÔNG TY TNHH HOÀNG UYÊN VY

Mã số thuế: 0401529506

CÔNG TY TNHH HOÀNG UYÊN TH

Mã số thuế: 6300318355

CÔNG TY TNHH HOÀNG UYÊN LINH

Mã số thuế: 5801277806

CÔNG TY TNHH HOÀNG UYÊN GROUP

Mã số thuế: 0314736954

CÔNG TY TNHH HOÀNG TỬ ĐẤT VIỆT

Mã số thuế: 0312281204

CÔNG TY TNHH HOÀNG TỬ BÉ MUSIC

Mã số thuế: 0315120276

CÔNG TY TNHH HOÀNG TỒN

Mã số thuế: 0109095627

CÔNG TY TNHH HOÀNG TỐ QUYÊN

Mã số thuế: 3603078548

CÔNG TY TNHH HOÀNG TẤT THÔNG

Mã số thuế: 3801222722

CÔNG TY TNHH HOÀNG TẤN ĐẠT

Mã số thuế: 0315622251

CÔNG TY TNHH HOÀNG TẤN TUẤN

Mã số thuế: 0313681420

CÔNG TY TNHH HOÀNG TẤN TIẾN

Mã số thuế: 0314603626

CÔNG TY TNHH HOÀNG TẤN HƯNG

Mã số thuế: 0401542641

Tìm thông tin Doanh nghiệp