Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế69200
2Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
4Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
5Hoạt động tư vấn quản lý70200
6Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẠI LÝ THUẾ GLOBAL TAX (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẠI LÝ THUẾ GLOBAL TAX), Mã số thuế: 0314327408, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 108/27/20A Võ Duy Ninh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ THỊNH VƯƠNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤT QUẢNG

Mã số thuế: 4300667698

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤT PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401055405

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤT MỚI

Mã số thuế: 0316765012

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤT LÀNH

Mã số thuế: 0107921860

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẠT PHÚ

Mã số thuế: 0312706552

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 0313004203

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẠI Á

Mã số thuế: 0315881601

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 0108353723

Tìm thông tin Doanh nghiệp