Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
2Xây dựng nhà các loại41000
3Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
4Xây dựng công trình công ích42200
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
6Phá dỡ43110
7Chuẩn bị mặt bằng43120
8Hoàn thiện công trình xây dựng43300
9Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
10Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
11Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
12Đại lý, môi giới, đấu giá4610
13Bán buôn thực phẩm4632
14Bán buôn đồ uống4633
15Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
16Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
17Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
18Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
19Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
20Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
21Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
22Hoạt động tư vấn quản lý70200
23Trồng cây gia vị, cây dược liệu0128
24Chăn nuôi gia cầm0146
25Nuôi trồng thuỷ sản biển03210
26Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
27Giáo dục nghề nghiệp8532
28Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600
29Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc8730
30Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104
31Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
32Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
33Đại lý du lịch79110
34Điều hành tua du lịch79120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GREEN PLUS WATER (Tên nước ngoài: GREEN PLUS WATER COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314327285, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 483/39, đường Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN MINH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GREEN STAR LOGISTICS

Mã số thuế: 0314157266

CÔNG TY TNHH GREEN STAR HOME

Mã số thuế: 0316623466

CÔNG TY TNHH GREEN SPACE

Mã số thuế: 0312353988

CÔNG TY TNHH GREEN SPACE NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902045637

CÔNG TY TNHH GREEN SOLUTION VN

Mã số thuế: 0316884235

CÔNG TY TNHH GREEN SOLAR

Mã số thuế: 0315858377

CÔNG TY TNHH GREEN SOLAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316424911

CÔNG TY TNHH GREEN SOLAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109271223

CÔNG TY TNHH GREEN SOLAR TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6001696895

CÔNG TY TNHH GREEN SOLAR PARK LA

Mã số thuế: 1101965493

CÔNG TY TNHH GREEN SOLAR CÀ MAU

Mã số thuế: 2001333284

CÔNG TY TNHH GREEN SOLAR CHU LAI

Mã số thuế: 4001213199

CÔNG TY TNHH GREEN SKY

Mã số thuế: 0315571399

CÔNG TY TNHH GREEN SKY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108674484

CÔNG TY TNHH GREEN SIGN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108661118

CÔNG TY TNHH GREEN SHOPPING

Mã số thuế: 0312648981

CÔNG TY TNHH GREEN SET

Mã số thuế: 0201778336

CÔNG TY TNHH GREEN SEAWEED

Mã số thuế: 0313914989

CÔNG TY TNHH GREEN SEA POWER

Mã số thuế: 0311178557

CÔNG TY TNHH GREEN SCENT SOLUTION

Mã số thuế: 0315374954

CÔNG TY TNHH GREEN SAVE VN

Mã số thuế: 0311979564

CÔNG TY TNHH GREEN SAO VIỆT

Mã số thuế: 0314174984

CÔNG TY TNHH GREEN SAFETY VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702773895

CÔNG TY TNHH GREEN SAFE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105995070

CÔNG TY TNHH GREEN S.A.N

Mã số thuế: 0108823256

CÔNG TY TNHH GREEN S&T

Mã số thuế: 0801260465

CÔNG TY TNHH GREEN S VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109588950

CÔNG TY TNHH GREEN ROYAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108038908

CÔNG TY TNHH GREEN ROUTE

Mã số thuế: 0313632060

CÔNG TY TNHH GREEN ROSE

Mã số thuế: 0314120386

CÔNG TY TNHH GREEN ROSE GROUP

Mã số thuế: 0315823399

CÔNG TY TNHH GREEN ROOM

Mã số thuế: 0314243229

CÔNG TY TNHH GREEN ROOF

Mã số thuế: 4401081589

CÔNG TY TNHH GREEN ROOFING

Mã số thuế: 0310976722

CÔNG TY TNHH GREEN ROCKET EXPORTS

Mã số thuế: 0315511713

CÔNG TY TNHH GREEN RIVER HÀ THÀNH

Mã số thuế: 0107360439

CÔNG TY TNHH GREEN RECYCLING

Mã số thuế: 0314535013

CÔNG TY TNHH GREEN QUARTZ

Mã số thuế: 0312361065

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH

Mã số thuế: 0105023893

CÔNG TY TNHH GREEN QA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107357066

CÔNG TY TNHH GREEN PRINTING & PACKAGING

Mã số thuế: 0316079655

CÔNG TY TNHH GREEN POWER

Mã số thuế: 0314161840

CÔNG TY TNHH GREEN POWER NANO TECH

Mã số thuế: 0316220280

CÔNG TY TNHH GREEN POLAR

Mã số thuế: 6001580594

Tìm thông tin Doanh nghiệp