Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
2Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KHẢI NGÔN (Tên nước ngoài: KHAI NGON EDUCATION COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314327133, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 11G2 đường Lâm Văn Bền, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGHIÊM PHI HÙNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KỸ NĂNG H&Q

Mã số thuế: 4401067305

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KỲ NGUYÊN

Mã số thuế: 1900673289

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KRS

Mã số thuế: 0313050344

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KOIJAPAN

Mã số thuế: 0107103618

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KNS MẦM XANH

Mã số thuế: 4300817978

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KNS HOA SEN

Mã số thuế: 3502264146

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIẾN VĂN

Mã số thuế: 0312030031

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIẾN NHÂN

Mã số thuế: 1801522747

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIẾN GIA

Mã số thuế: 4201887942

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIWI

Mã số thuế: 0201452479

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KITTY

Mã số thuế: 6001438527

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KINH ĐÔ

Mã số thuế: 0105359981

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIM THANH

Mã số thuế: 0314146828

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIM NGÂN

Mã số thuế: 2500624257

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIM LONG

Mã số thuế: 0312120623

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIM LINH

Mã số thuế: 0314189331

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIM CHI

Mã số thuế: 0315348288

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KILA

Mã số thuế: 4601285364

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KHỞI HƯNG

Mã số thuế: 6001684138

Tìm thông tin Doanh nghiệp