Ngành nghề kinh doanh

1Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LAND (Tên nước ngoài: DAM SEN LAND REAL ESTATE INVESTMENT CONSULTING JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0314327126, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 38 Hoàng Xuân Hoành, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHAN THỊ THANH TÂM, Số điện thoại: 02862797799, Địa chỉ: số 38 Hoàng Xuân Hoành, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp