Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động tư vấn quản lý70200
2Sản xuất, truyền tải và phân phối điện3510
3Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại38210
4Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
5Đại lý, môi giới, đấu giá4610
6Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
7Hoạt động cấp tín dụng khác64920
8Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán66120
9Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
10Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
11Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
12Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
13Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
14Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (Tên nước ngoài: INVESTMENT AND CONSULTANCY SOLAR POWER COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314326965, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 15 Nguyễn Thị Diệu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRIỆU HỒNG CẨM NGUYỄN TRẦN KHANH, Số điện thoại: +84839304868, Địa chỉ: 15 Nguyễn Thị Diệu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp