Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
2Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
3Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
5Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
6Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi95110
7Sửa chữa thiết bị liên lạc95120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LAPTOP PHẠM GIA (Tên nước ngoài: LAPTOP PHAM GIA TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314326958, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 101 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM DUY TÂM, Số điện thoại: 0985885447, Địa chỉ: 101 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LI DA LAI

Mã số thuế: 0315745849

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LHĐ

Mã số thuế: 0202027075

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LHP

Mã số thuế: 0316354830

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LGP

Mã số thuế: 6001689552

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LGL

Mã số thuế: 0313602845

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LGB

Mã số thuế: 0313657058

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LEYO MUA

Mã số thuế: 0312158056

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LEWA

Mã số thuế: 0314315201

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LEVEL NEW

Mã số thuế: 1201645923

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LEON

Mã số thuế: 0315856404

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LENUY VN

Mã số thuế: 0312136704

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LENA LISUMI

Mã số thuế: 0108055692

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LEMINH

Mã số thuế: 1101839643

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LEMARINE

Mã số thuế: 0202104844

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LEEVAN

Mã số thuế: 0313711259

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LEE NHƯ

Mã số thuế: 0315857292

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LEE MIN

Mã số thuế: 0315697031

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LEE EUN HA

Mã số thuế: 0108981164

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LEE AN

Mã số thuế: 0313724843

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LED JL

Mã số thuế: 0313463782

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LEARNED

Mã số thuế: 0315769367

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LE LI SA

Mã số thuế: 0311692593

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LCP

Mã số thuế: 1801664290

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LCC

Mã số thuế: 0313032916

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LAZADAHCM

Mã số thuế: 0315492122

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LAVIAN

Mã số thuế: 0315415801

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LAVI HOME

Mã số thuế: 0315593145

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LAVELLE

Mã số thuế: 0316642973

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LATKA

Mã số thuế: 0312399044

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LARU

Mã số thuế: 0108857840

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LARA

Mã số thuế: 0314628412

Tìm thông tin Doanh nghiệp