Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp33200
3Xây dựng nhà các loại41000
4Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
5Xây dựng công trình công ích42200
6Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
7Phá dỡ43110
8Chuẩn bị mặt bằng43120
9Lắp đặt hệ thống điện43210
10Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
11Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
12Hoàn thiện công trình xây dựng43300
13Đại lý, môi giới, đấu giá4610
14Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
15Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
16Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
17Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
18Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
19Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
20Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
21Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
22Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
23Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
24Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
25Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
26Khai thác gỗ02210
27Khai thác lâm sản khác trừ gỗ02220

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TẤT HỮU (Tên nước ngoài: TAT HUU CONSTRUCTION TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314326933, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 2A/13 Đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐẶNG QUANG HIỆU, Số điện thoại: 0869265660, Địa chỉ: 2A/13 Đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp