Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán buôn đồ uống4633
4Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
5Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
6Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CHIEN CHEN (Tên nước ngoài: CHIEN CHEN COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314326771, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 334/1 Hoàng Hoa Thám, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HỨA THANH NGỌC THẠNH, Số điện thoại: 01289947248, Địa chỉ: 334/1 Hoàng Hoa Thám, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CHIMART

Mã số thuế: 2301146870

CÔNG TY TNHH CHIMA SIMPSON

Mã số thuế: 0313085160

CÔNG TY TNHH CHIM ƯNG VÀNG

Mã số thuế: 0310185047

CÔNG TY TNHH CHIM ÉN

Mã số thuế: 0314326468

CÔNG TY TNHH CHIM ÉN

Mã số thuế: 0313410702

CÔNG TY TNHH CHIM ÉN

Mã số thuế: 0311794115

CÔNG TY TNHH CHIM YẾN PHÚC LỘC

Mã số thuế: 3801216542

CÔNG TY TNHH CHIM YẾN CỬU LONG

Mã số thuế: 1801615416

CÔNG TY TNHH CHIM VIỆT NAM

Mã số thuế: 1300920345

CÔNG TY TNHH CHIM PHƯỢNG

Mã số thuế: 0315520323

CÔNG TY TNHH CHIM NHẠN BIỂN

Mã số thuế: 0401761026

CÔNG TY TNHH CHIM CẢNH THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 0311977616

CÔNG TY TNHH CHIM CÁNH CỤT BAY

Mã số thuế: 0312389399

CÔNG TY TNHH CHIM CHÓC

Mã số thuế: 0314628317

CÔNG TY TNHH CHILL

Mã số thuế: 0316871010

CÔNG TY TNHH CHILLOUT

Mã số thuế: 0312832363

CÔNG TY TNHH CHILLED-LINES

Mã số thuế: 0316232335

CÔNG TY TNHH CHILLED-KIDS

Mã số thuế: 0316410570

CÔNG TY TNHH CHILL X

Mã số thuế: 3702768486

CÔNG TY TNHH CHILL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316075241

CÔNG TY TNHH CHILL VIỆT (NT)

Mã số thuế: 0315060637

CÔNG TY TNHH CHILL THÁI

Mã số thuế: 0315974616

CÔNG TY TNHH CHILL ROOFTOP

Mã số thuế: 0316398228

CÔNG TY TNHH CHILL HARD

Mã số thuế: 0314567086

CÔNG TY TNHH CHILINDO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314559014

CÔNG TY TNHH CHILI 37 DEGREES

Mã số thuế: 0316444756

CÔNG TY TNHH CHILE

Mã số thuế: 0312247429

CÔNG TY TNHH CHILDREN OF

Mã số thuế: 0315441103

CÔNG TY TNHH CHILDREN OF (NTNN)

Mã số thuế: 0315766285

CÔNG TY TNHH CHILDHOOD EDUCARE AWARE

Mã số thuế: 0315833502

CÔNG TY TNHH CHILD HAVEN

Mã số thuế: 0314433205

CÔNG TY TNHH CHILA MONTESSORI

Mã số thuế: 0316750062

CÔNG TY TNHH CHIKYUJIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313700546

CÔNG TY TNHH CHIKO VIETNAM

Mã số thuế: 3702855241

CÔNG TY TNHH CHIKKO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314541514

CÔNG TY TNHH CHIKKO VIỆT NAM (NT)

Mã số thuế: 0314750437

CÔNG TY TNHH CHIKITECH

Mã số thuế: 0109116443

CÔNG TY TNHH CHIKARA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106749399

CÔNG TY TNHH CHIKARA TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0109189674

CÔNG TY TNHH CHIIC WORLD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401983766

CÔNG TY TNHH CHIHOMES

Mã số thuế: 0315297731

CÔNG TY TNHH CHIHEISEN TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0109338559

CÔNG TY TNHH CHIGOCHAU

Mã số thuế: 0315803152

CÔNG TY TNHH CHIFONG

Mã số thuế: 2500618623

CÔNG TY TNHH CHIEPI

Mã số thuế: 0107716935

CÔNG TY TNHH CHIENOWA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313038788

CÔNG TY TNHH CHIEN HSIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105295657

Tìm thông tin Doanh nghiệp